Att vara leverantör

Vi väljer att arbeta med de mest konkurrenskraftiga och hållbara leverantörerna för att på så sätt skapa mervärde för koncernen och i förlängningen för LKAB:s kunder. Som ett led i detta arbete har LKAB tagit fram ett antal baskrav för leverantörer, en leverantörsuppförandekod och en leverantörshandbok.

Bli leverantör till LKAB

Här läser du om hur ett företag blir leverantör till LKAB.
http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Instruktion-Att_bli_leverantor_liggande_A4_C.pdf

Godkännande av baskrav

För att få teckna avtal med LKAB måste alla leverantörer godkänna våra baskrav.
https://www.lkab.com/sv/om-lkab/leverantor/baskrav/

Se upphandlingar och lämna anbud

https://www.lkab.com/sv/om-lkab/leverantor/leverantorsportal/

Leverantörsuppförandekod

Kraven i LKAB uppförandekod speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.
https://www.lkab.com/sv/om-lkab/leverantor/leverantorsuppforandekod/

Leverantörshandboken

Omfattar regler för alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför våra industriområden.
https://www.lkab.com/sv/om-lkab/leverantor/valkommen-till-leverantorshandboken/

Become a supplier

Read about how to become a supplier to LKAB.
http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/How_to_become_a_supplier_to_LKAB_A4a.pdf

Acceptance of the basic requirements

The Basic requirements cover eight areas that have to be satisfied by all of LKAB's suppliers.
https://www.lkab.com/en/about-lkab/supplier/basic-requirements-for-suppliers/

View procurements and submit tender

https://www.lkab.com/en/about-lkab/supplier/supplier-portal---current-pocurement/

The supplier handbook

The aim of the Supplier Handbook is to provide suppliers with an overall picture of LKAB's rules.
https://www.lkab.com/en/about-lkab/supplier/the-supplier-handbook/

LKAB

http://www.lkab.com

Kommers Annons

http://www.kommersannons.se

www.primona.se

http://www.primona.se