Att vara leverantör

Vi väljer att arbeta med de mest konkurrenskraftiga och hållbara leverantörerna för att på så sätt skapa mervärde för koncernen och i förlängningen för LKAB:s kunder. Som ett led i detta arbete har LKAB tagit fram ett antal baskrav för leverantörer, en leverantörsuppförandekod och en leverantörshandbok.

Bli leverantör till LKAB

Här läser du om hur ett företag blir leverantör till LKAB.
http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Bli%20leverant%C3%B6r%20till%20LKAB%20-%20info%20f%C3%B6r%20lev.pdf

Godkännande av baskrav

För att få teckna avtal med LKAB måste alla leverantörer godkänna våra baskrav.
http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Godk%C3%A4nnande%20av%20baskrav%20f%C3%B6r%20befintliga%20leverant%C3%B6rer%20till%20lkab.pdf

Leverantörsuppförandekod

Kraven i LKAB uppförandekod speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.
https://www.lkab.com/sv/om-lkab/leverantor/leverantorsuppforandekod/

Leverantörshandboken

Omfattar regler för alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför våra industriområden.
https://www.lkab.com/globalassets/lkab-moderbolag/dokument/leverantor/sv/styrdokument/lkab-leverantorshandbok_webbversion.pdf

Se upphandlingar och lämna anbud

http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Se%20p%C3%A5g%C3%A5ende%20upphandlingar.pdf

Become a supplier

http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Become%20a%20supplier%20for%20LKAB%20-%20info%20for%20supplier.pdf

Acceptance of the basic requirements

http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Acceptance%20of%20the%20basic%20requirements%20-%20info%20for%20supplier.pdf

View procurements and submit tender

http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/View%20current%20procurements%20and%20submit%20tender.pdf

LKAB

http://www.lkab.com

Kommers Annons

http://www.kommersannons.se

www.primona.se

http://www.primona.se