Att vara leverantör

Vi väljer att arbeta med de mest konkurrenskraftiga och hållbara leverantörerna för att på så sätt skapa mervärde för koncernen och i förlängningen för LKAB:s kunder. Som ett led i detta arbete har LKAB tagit fram ett antal baskrav för leverantörer, en leverantörsuppförandekod och en leverantörshandbok.

Bli leverantör till LKAB

Här läser du om hur ett företag blir leverantör till LKAB.
http://supplier.lkab.com/images/lkabdocs/Instruktion-Att_bli_leverantor_liggande_A4_C.pdf

Godkännande av baskrav

För att få teckna avtal med LKAB måste alla leverantörer godkänna våra baskrav.
https://www.lkab.com/sv/leverantor/baskrav

Se upphandlingar och lämna anbud

https://www.lkab.com/sv/leverantor/leverantorsportal

Leverantörsuppförandekod

Kraven i LKAB uppförandekod speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.
https://www.lkab.com/sv/leverantor/leverantorsuppforandekod

Leverantörshandboken

Omfattar regler för alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför våra industriområden.
https://www.lkab.com/sv/leverantor/valkommen-till-leverantorshandboken

Uppförandekod för leverantörer

https://www.lkab.com/sv/leverantor/leverantorsuppforandekod

LKAB

http://www.lkab.com

Kommers Annons

http://www.kommersannons.se

www.primona.se

http://www.primona.se