Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38247 - MHF Silo - Bygg, Mek, VVS entreprenad Tender notice
new

Deadline for tenders 11/13/2020, the notice is published between 10/26/2020 and 11/13/2020.
Detta projekt har skapats till följd av problem med ”ispåbyggnad” på aktiv tågräls. Befintligt dränage i MHF silon fungerar ej tillfredsställande vilket resulterar i att vatten letar sig ner genom utmatningstappar, ner på spåret och bildar svallis på tågrälsen. Det befintliga silogolvet kommer att pågjutas med lutningar från två håll för att styra vattenavrinningen och ett nytt dränagesystem av ”vattenlåsmodell” med renspolningsmöjligheter ska monteras. För att få bättre åtkomst till silon har ett hål i siloväggen tagits upp, förstärkningar runt hålet ska monteras och en sluss i direkt anslutning till öppningen ska byggas. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
18 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38128 - Mixing equipment Tender notice
new

Deadline for tenders 11/30/2020, the notice is published between 10/23/2020 and 11/30/2020.
Mixing Equipment for LKAB
35 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38213 - Ny klasserare till Kiruna Kulsinterverk 4 Tender notice
new

Deadline for tenders 11/22/2020, the notice is published between 10/23/2020 and 11/22/2020.
LKAB avser byta ut befintlig klasserare i KK418KL001 och entreprenaden omfattar demontage av befintlig klasserare, tillverkning och leverans av ny. Se förfrågningsunderlag för fler detaljer.
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38204 - Frånskiljare till kvarn MVA06KV002 Tender notice
new

Deadline for tenders 11/12/2020, the notice is published between 10/23/2020 and 11/12/2020.
Frånskiljare till kvarn MVA06KV002
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38246 - Leverans av två larvband till Caterpillar 6060FS, Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 11/11/2020, the notice is published between 10/23/2020 and 11/11/2020.
Leverans av två larvband till Caterpillar 6060FS, Svappavaara
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38162 - KK3 Indirekt kol, Coal Grinding Plant Tender notice
new

Deadline for tenders 11/29/2020, the notice is published between 10/23/2020 and 11/29/2020.
LKAB's goal is to reduce emissions of nitrogen to air and water. LKAB therefore invites tenderers to submit tenders for the design, manufacture, delivery and construction of a new coal grinding and dosing plant, including burner systems to operate pelletizing plant KK3, in accordance with the description in this tender.
34 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38243 - Multiskopa och multiblad L90 Tender notice
new

Deadline for tenders 11/5/2020, the notice is published between 10/22/2020 and 11/5/2020.
Leverans av multiskopa och multiblad till L90.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38226 - Service och support av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 Tender notice

Deadline for tenders 11/22/2020, the notice is published between 10/21/2020 and 11/22/2020.
Förfrågan rör genomförande av service, support och underhåll av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 samt nätverk/kommunikation i windowsmiljö inom LKABs verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38239 - Besiktning/bedömning samt renovering av vakuumpump NASH CL-9003 Tender notice

Deadline for tenders 10/28/2020, the notice is published between 10/20/2020 and 10/28/2020.
Förfrågan omfattar besiktning/bedömning samt renovering av 1st NASH CL-9003 vakuumpump enligt underlag.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38215 - Miljöinventering av Välkommaskolan Tender notice

Deadline for tenders 11/22/2020, the notice is published between 10/20/2020 and 11/22/2020.
Miljöinventering Välkommaskolan i Malmberget.
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38216 - Miljöinventering av Gunillaskolan MBGT Tender notice

Deadline for tenders 11/22/2020, the notice is published between 10/19/2020 and 11/22/2020.
Miljöinventering Gunillaskolan i Malmberget.
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38158 - Rör, Mek & HVAC, Ånga i slurrytank:, MK3 Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 11/12/2020, the notice is published between 10/16/2020 and 11/12/2020.
Rör- och mekentreprenad.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38223 - LKAB Malmtrafik AB Nytt RFID-system Tender notice

Deadline for tenders 12/8/2020, the notice is published between 10/15/2020 and 12/8/2020.
LKAB Malmtrafik AB Konstruera, tillverka, leverera och montera mjuk och hårdvara för ett nytt RFID-system till LKAB Malmtrafik AB. Enligt NLM10 Anbud in 2020-12-08
43 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38218 - Statusuppgradering TR213 etapp 1 Tender notice

Deadline for tenders 10/30/2020, the notice is published between 10/8/2020 and 10/30/2020.
Statusuppgradering TR213 etapp 1
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38159 - MBGT Fabian 1250 Etapp II - Hydralik Tender notice

Deadline for tenders 12/4/2020, the notice is published between 10/8/2020 and 12/4/2020.
Fa1250, etapp 2 Hydraulikutrustning för drivning av 2st bergtappar och 2st svängbara bryggor.
39 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38217 - Fönsterbyte FOU Vitåfors Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2020, the notice is published between 10/6/2020 and 10/29/2020.
Fönsterbyte FOU Vitåfors
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38219 - Renovering bastu Vitåfors Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2020, the notice is published between 10/6/2020 and 10/29/2020.
Renovering bastu Vitåfors Malmberget
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38018 - Mekaniska underhållstjänster löpande i Kiruna, Svappavaara & Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 11/6/2020, the notice is published between 10/5/2020 and 11/6/2020.
Upphandling av ramavtal för mekaniska underhållstjänster Kiruna, Svappavaara, Malmberget & Luleå.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38205 - Nya Disponentvillan, Solbacken Koskullskulle - (AB04) Tender notice

Deadline for tenders 12/1/2020, the notice is published between 9/30/2020 and 12/1/2020.
Den ursprungliga Disponentvillan som stod i Malmberget är riven år 2019. En kopia av denna ska uppföras på området Solbacken i Koskullskulle. Delar från den ursprungliga Disponentvillan har de-monterats och ska återmonteras på den nya Disponentvillan. Be-skrivning av entreprenaden och objektet. I anslutning till huvud-byggnaden ska ett miljöhus/förråd, parkering och en park uppföras.
36 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38171 - Farmare 100m3, 2 stycken Malmberget/Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2020, the notice is published between 9/15/2020 and 11/15/2020.
Farmartankar 100m3, 2 stycken Malmberget/Svappavaara
20 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38173 - Rivning av Entitan 8 (Focus), Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2020, the notice is published between 9/8/2020 and 11/15/2020.
Rivningsentreprenad för kvarteret Entitan (Focushuset), Malmberget.
20 days left