Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38264 - Sprinklersystem M1000 verkstad, Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 1/26/2021 and 2/16/2021.
Sprinklersystem M1000 verkstad, Malmberget
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38237 - Baron 6 kV ställverk Tender notice
new

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 1/26/2021 and 2/16/2021.
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38194 - Väg och GC-väg Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 3/1/2021, the notice is published between 1/26/2021 and 3/1/2021.
Vägförbättring av befintlig "Olof Tålcks väg" ca 750 m samt anläggande av ny och förbättring av befintlig GC-väg ca 1150 m. Dessa vägar ansluter till pågående nybyggnation av personalmatsal som sker i Vargbacken.
34 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38402 - Rivning av bandgång BUV Vitåfors Tender notice
new

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 1/26/2021 and 2/11/2021.
Rivning av bandgång BUV Vitåfors
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38390 - El & styr ventilation KA1 KK2 Etapp2 Tender notice
new

Deadline for tenders 2/18/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 2/18/2021.
LKAB ska byta ett gammalt VMG ställverk från 70-talet mot ett nytt. I samband med bytet skall installationer bytas bl.a ventilation, kyla och styr etc. Denna entreprenad avser styr- och övervakningsinstallationer för ovan. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för. leverans, montage, konstruktion, programmering, idrifttagning, injustering, provning, märkning, dokumentation m.m. av el-, styr-, regler- och övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38371 - Fönsterbyten Solbacken Etapp 2 Koskullskulle Tender notice
new

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 2/15/2021.
Byte av fönster i bostadsområde Solbacken Koskullskulle för fastigheterna Långa Raden 19, 21, 28 och 34 samt option på byte av fönster på fastigheterna Långa Raden 30 och 32.
20 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38391 - Tillverkning demontage/montage lättlyftsystem pumphus BUV Tender notice
new

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 2/9/2021.
Tillverkning samt demontage/montage av lättlyftsystem pumphus BUV Vitåfors
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38323 - Ny tillsatsmedelanläggning KA1 Tender notice
new

Deadline for tenders 2/28/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 2/28/2021.
Tillsatsmedelsfickan i KA1 tillhör röda linjen i och försörjer kvarnen med tillsatsmedel som därefter kvoteras in i slurrytanken i KK2. I dagsläget finns det en reservinlastning som kan användas under en kortare period. Fickan används året om dygnet runt, men det är idag bristfällig arbetsmiljö, trångt och saknas utrymningsvägar. En ny väderskyddad anläggning ska byggas för att förbättra både arbetsmiljön och samtidigt ge förutsättningar för en stabilare och mer underhållsvänlig process. Denna upphandling avser bygg- och markarbeten för ny byggnad tillsatsmedlhantering.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38321 - Alliansen krossanläggning ställverkscontainer Tender notice
new

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 2/8/2021.
LKAB inbjuder Er att inkomma med anbud avseende en ställverkscontainer som skall förse Alliansen krossanläggning med kraft.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38382 - Utvändig målning 2021 LKAB Fastigheter Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 4/18/2021, the notice is published between 1/22/2021 and 4/18/2021.
Utvändig målning 2021 LKAB Fastigheter Kiruna
82 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38388 - Polyuretanbeläggning CRRK3849, Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 1/29/2021, the notice is published between 1/22/2021 and 1/29/2021.
Polyuretanbelägga spalt mellan mantel och gavel i stångkvarn, Svappavaara.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38378 - Inloppskona och inloppssnäcka CRRK 3849 och CRRK5962, Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 1/22/2021 and 2/5/2021.
Tillverkning av inloppskona och inloppssnäcka CRRK 3849 och CRRK5962, Svappavaara
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38318 - LKAB Malmtrafik AB Stollförlängning Svappavaara - Bergarbeten Tender notice
new

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/22/2021 and 2/19/2021.
LKAB Malmtrafik AB Ortdrivning och relaterade bergarbeten - förlängning av järnvägsstoll.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38380 - Låscylindrar m.m Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/21/2021 and 2/19/2021.
Avropsavtal låscylindrar m.m
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38383 - Bergförstärkning Josefin350 och HRC1250, MUJ Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 1/21/2021 and 2/11/2021.
Bergförstärkning 2 områden på ca 300m2 vardera Josefin350 och HRC1250 i Malmberget under jord.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38384 - Förfrågan Konsulttjänster Svappavaara Förstudie Järnvägsficka Tender notice

Deadline for tenders 2/14/2021, the notice is published between 1/21/2021 and 2/14/2021.
Utreda och föreslå hur bristen med stålkonstruktionen ska hanteras samt utforma ett förslag på åtgärd för att erhålla en byggnad som klarar den belastning som den utsätts för.
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38302 - Bränsletransporter Kiruna, Malmberget & Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/20/2021 and 2/19/2021.
Entreprenaden omfattar transport av Diesel, EO1 och EO5 inom LKABs verksamhetsorter.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38362 - Sprinkleranläggning för ny laddstation MUJ Tender notice

Deadline for tenders 2/12/2021, the notice is published between 1/19/2021 and 2/12/2021.
Totalentreprenad för sprinkler till ny laddstation i MUJ.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38347 - Entreprenadsarbeten Brännare DDD kanalen Kulsintreverk 2 Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2021, the notice is published between 1/19/2021 and 3/1/2021.
Avser upphandling entreprenadarbeten brännare DDD kk2
34 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38316 - Kapten 600, Containerställverk 400V och 6kV, MBGT Tender notice

Deadline for tenders 2/14/2021, the notice is published between 1/19/2021 and 2/14/2021.
Nytt containerställverk som ersätter gamla befintliga fasta 6kV och 0,4kV.
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38183 - Ny Laddstation - El entreprenad Tender notice

Deadline for tenders 2/18/2021, the notice is published between 1/19/2021 and 2/18/2021.
Elarbeten för ny laddstation som ska anläggas nära centralanläggningen 1250.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38370 - Complete set of cast steel lining for CRRK 3849, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 1/28/2021.
Complete set of cast steel lining for CRRK 3849, Svappavaara
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38369 - Upphandling avseende Miljöhandläggarstöd i mark- och efterbehandlingsfrågor Tender notice

Deadline for tenders 1/29/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 1/29/2021.
LKAB avser upphandla Miljöhandläggarstöd i mark- och efterbehandlingsfrågor. Uppdragsbeskrivning, omfattning LKAB förbereder en miljötillståndsansökan för den samlade verksamheten i Vitåfors, Malmberget. För att frigöra resurser till miljötillståndsprojektet söker vi nu en handläggarresurs för hantering av löpande ärenden såsom saneringsanmälningar och stöd i saneringsprojekt främst i Malmberget och vid LKAB:s verksamhet i Luleå malmhamn. I handläggarstödet ingår att driva mindre projekt och att i samverkan med miljöavdelningen stötta verksamheten i frågor som rör mark och efterbehandling. Handläggarstödet innebär kontakt med anläggningsägare, tillsynsmyndigheter och samverkan internt inom LKAB. Vissa uppdrag kan vara kopplade till miljötillståndsprojektet. Start för uppdraget är Q1 2021 och omfattningen sträcker sig till december 2021. En genomsnittlig arbetsbelastning under denna tid kan uppskattas till 50% (± 25%).
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38368 - Utbyte mantelinfodring CRRK3849, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 1/14/2021 and 1/27/2021.
Utbyte mantelinfodring CRRK3849, Svappavaara
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38359 - Konsulttjänster Projekt NPM Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 1/13/2021 and 1/27/2021.
Resurser till NPM, projekt- och byggledare, projektkoordinatorer, KMA-samordnare.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38365 - Kompressorstation LKAB Malmtrafik Tender notice

Deadline for tenders 2/14/2021, the notice is published between 1/12/2021 and 2/14/2021.
LKAB Malmtrafik har för avsikt att bygga ett nytt kompressorrum samt riva det befintliga vid Lokstallet i Kiruna
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37741 - Bergarbeten Nya schakt 1365m. Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/5/2021.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38220 - Traverser SUM, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/23/2020 and 1/31/2021.
Upphandling av 3st traverser till SUM. Ungefärlig storlek 10 ton.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38331 - NKC Kvarter 6 Tender notice

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/5/2021.
Samverkansentreprenad för nybyggnation av kvarter 6 i Nya Kiruna centrum. Upphandlingen avser att anlita en entreprenör som konsult för att genomföra förprojekteringen. Kvarteret kommer att bestå av hotell, restauranger, handelslokaler samt kontorslokaler.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38055 - Ramavtal Byggnadsarbeten Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 1/31/2021.
Förfrågan om ramavtal för byggnadsarbeten i Malmberget, Svappavaara, Kiruna och Luleå. Byggnadsarbeten avser reparationer, ombyggnationer och akuta åtgärder.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38334 - Sättningar MK3, Grundförstärkning + lyft MBGT Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 1/31/2021.
Borrning, pålning, grundförstärkning och lyft av sektioner i Pelletsverk MK3, vitåfors Malmberget.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38254 - KK2 Ställverksutbyte-Mek/bygg Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/11/2021.
En stor del av ställverken och transformatorerna i K Anrikningsverk 1 (KA1) och K Kulsinterverk 2 (KK2) är installe-rade i början på 1980-talet och uppfyller inte dagens krav på per-sonsäkerhet, underhållsvänlighet samt tillgång på reservdelar. Transformatorerna är även till största delen installerade inne i ställ-verksrummen vilket innebär ökade värmeproblem samt är mycket besvärliga att byta ut vid eventuellt haveri. Ställverk, transformatorer, frekvensomriktare samt montaget av dessa levereras i annan entreprenad inklusive driftsättning.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38342 - Luleå Malmhamn Nya upplagsytor Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/1/2021.
Luleå Malmhamn Justering av lastyta MAC-upplag med bitumenbundet bärlager. ABT06 Anbud in 2021-02-01
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38343 - Luleå Malmhamn Nya upplagsytor Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/1/2021.
Luleå Malmhamn Anläggande av ny hårdgjord lastyta vid vågficka med bitumenbundet bärlager. ABT06 Anbud in 2021-02-01
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37918 - Ställverksbyte K Kulsinterverk 2 Fältmontage Etapp 2 Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/31/2021.
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för fältmontage som berör ovanstående leverans. Detta delprojekt innefattar bland annat demontage av utgångna ställverk och transformatorer, ur-/in-koppling fältkablage från befintliga utgående ställverk till nya ställverken, ommärkning av kablage, montage av tillfällig distribution till allmänkraft och belysning, ommärkning av fältapparater som idag är märkta efter befintliga ställverk och ny manöverspänningsfördelning enligt med vad som finns beskrivet i denna förfrågan.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38338 - Service och reparation av länspumpar Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 1/31/2021.
Service och reparation av länspumpar
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38336 - Budgetförfrågan Elbilar Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 1/31/2021.
Budgetförfrågan 4 stycken elbilar av medel/storbilsklass
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38157 - CCTV-Kameror MUJ, Kameramontage Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 2/1/2021.
Byte av befintliga processkameror och bildskärmar i MUJ:s fasta anläggningar.
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38249 - Ny ställverksbyggnad för KS utfrakt-Ställverksleverans Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 2/8/2021.
Kiruna Sovringsverk, KS, levererar rågods och malsten till anrikningsverken KA2/KA3 via transportörer från sovringsverk/finkrossverk till ficktoppen i KA2 varifrån godset går vidare till anrikningsprocesserna. För att säkra drifttillgängligheten för utfrakten till KA2/KA3 avser LKAB att investera i en ny ställverksbyggnad som ska ersätta befintligt containerställverk ovanför finkrossverket. Den nya ställverksbyggnaden ska inhysa ny el/styr infrastruktur som ska driftsättas parallellt med den befintliga i containern varefter objekten flyttas över till den nya byggnaden så att containerställverket slutligen kan demonteras. Den nya byggnaden benämnes, liksom befintlig container för KS53. Entreprenaden omfattar följande Komplett leverans, montage och driftsättning av ställverk, transformatorer och frekvensomriktare enligt nedanstående beskrivning samt bilagor i denna förfrågan.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38322 - Dammhöjning sandmagasinet 2021 - Dammsträckor O-O2 och sluthöjning R-O Pre info notice

Preliminary publication of specification is 12/17/2020,
I LKAB:s gruvprocess produceras årligen stora mängder vått avfall, s.k. anrikningssand. Anrikningssanden och processvattnet transporteras via pumpledningar, alternativt med självfall via ränna till ett sandmagasin. Sandmagasinet i Kiruna består av dammkropparna B-R-O, O-O2 och C-C2-B, se Figur 1 Översikt sandmagasin Kiruna. Sandmagasinet har två funktioner, dels att utgöra deponi för anrikningssand och som reningssteg för processvattnet. En förutsättning för produktionen i Kiruna är möjlighet till deponering av anrikningssand och recirkulering av processvattnet. En dammhöjningsplan är framtagen i gällande miljötillstånd för att säkerställa deponeringskapaciteten. De sträckor som är planerade att höja 2021 är del av R-O och O-O2. FFU beräknas finnas ute 2021-03-31 samt anbud in 2021-04-30. Utförande tid beräknas till juni-oktober 2021.
94 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37955 - Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ MBGT Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 11/27/2020 and 2/1/2021.
I anläggningen ingår komplett leverans, montage och idrifttagning av ny tvättanläggning under jord.
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38308 - Fästelement (Fasteners) Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 11/23/2020 and 1/31/2021.
Leverans av säljarens hela sortiment av fästelement och small parts till LKAB i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Även specialsortiment i form av för Köparen specifikt framtagna och ritningstillverkade fästelement och small parts ingår i avtalet. LKAB:s samtliga dotterbolag skall äga rätt att nyttja avtalet.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38306 - Leverans Bergtruckekipage MUJ, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 11/17/2020 and 1/31/2021.
Leverans av komplett bergtrucksekipage, dragbil plus släp till Malmberget under jord.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38283 - Renovering av rörelsefogar anrikningsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 2/7/2021, the notice is published between 11/9/2020 and 2/7/2021.
Renovering av rörelsefogar anrikningsverket Malmberget.
12 days left