Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-37857 - Elmontage sektion 2 anrikningsverket efter roståtgärder Tender notice
new

Deadline for tenders 3/19/2020, the notice is published between 2/28/2020 and 3/19/2020.
Elmontage sektion 2 anrikningsverket efter roståtgärder
20 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37900 - Fönsterbyte, målning Genvägen 14 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/22/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/22/2020.
Fönsterbyte och målning Genvägen 14.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37903 - Utvändig målning fastigheter Koskullskulle Tender notice
new

Deadline for tenders 3/22/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/22/2020.
Utvändig målning fasader Granitvägen 14,18,20 samt förråd Långa raden 6, 8, 10
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37906 - Tillverkning och leverans av skyltar Tender notice
new

Deadline for tenders 3/16/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/16/2020.
Förfrågan gällande tillverkning och leverans av nödstoppsskyltar för användning inom förädlingsverk, gruva och kontorsmiljö. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37902 - Nybyggnad förråd Genvägen 30-32 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/22/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/22/2020.
Nybyggnad förråd Genvägen 30-32, samt rivning av befintligt förråd.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37786 - Utbyte befintligt lågtryckreturvattensystem (etapp 8), Kiruna kulsinterverk 3 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/19/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/19/2020.
LKAB avser byta ut befintligt returvattensystem i KK3, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
20 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37901 - Dörrbyte Granbacka / Koskullskulle Tender notice
new

Deadline for tenders 3/30/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/30/2020.
Dörrbyte på delar av bostadsområde Granbacka i Gällivare, samt delar av Granitvägen i Koskullskulle.
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37909 - Ombyggnad ventilation, FoU Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 3/23/2020, the notice is published between 2/27/2020 and 3/23/2020.
Ombyggnad av ventilation på FoU i Malmberget.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37904 - Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna Vitåfors Tender notice
new

Deadline for tenders 3/12/2020, the notice is published between 2/26/2020 and 3/12/2020.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna Vitåfors
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37899 - Tillverkning och montage av balkar BUV Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/26/2020 and 3/6/2020.
Tillverkning och montage av balkar BUV Malmberget
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37905 - Komplett siktdäck Vitåfors Tender notice
new

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/26/2020 and 3/6/2020.
Komplett siktdäck till banansikt Vitåfors.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37856 - MVA01KV002 Elmontage nytt baxnings aggregat Tender notice
new

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 3/10/2020.
MVA01KV002 Elmontage nytt baxnings aggregat.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37858 - Elmontage MVA03KV002 Baxningsaggregat Tender notice
new

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 3/10/2020.
MVA31KV001 Justering el baxningsaggregat. MVA03KV002 Nytt baxnings aggregat. Trafikljus TMC MVS20KR101 elmontage filtervakter, start & stoppknappar fläkt.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37868 - Tillverkning av utläggare rulltrumma MK3 Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 3/10/2020.
Tillverkning av utläggare MK3 Malmberget.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37867 - Tillverkning och montage av golvränna MK3 Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 3/10/2020.
Tillverkning och montage av golvränna MK3 Malmberget
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37898 - Invändig renovering IT-hus Vitåfors Tender notice
new

Deadline for tenders 3/24/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 3/24/2020.
Invändig renovering IT-hus Vitåfors
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37836 - Maskin- och åkartjänster gällande pellets, rågods, kol, tillsatser, gråberg, vägunderhåll och servicemaskiner i Kiruna ovan jord. Tender notice
new

Deadline for tenders 3/31/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 3/31/2020.
Entreprenaden omfattar transportarbeten inkl. upplagshantering och vägunderhåll inom LKAB:s industriområde i Kiruna. Det handlar om transporter av tillsatsmedel till pelletsproduktionen, ut- och inlastning av rågods och pellets, gråberg från sovringsverket till deponi samt specialprodukter. I Entreprenaden ingår även servicetraktorer som utför arbeten kring verk och bangård.
32 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37894 - Tillverkning och montage av ny servicebrygga, Kiruna kulsinterverk 4 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/16/2020, the notice is published between 2/24/2020 and 3/16/2020.
LKAB avser köpa in ny servicebrygga för åtkomst och underhåll av KK497FF060 enligt entreprenadform AB04. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37832 - Invändig takavvattning Långlinje bandgång TR009-TR112 i Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 2/24/2020 and 3/8/2020.
Entreprenaden omfattar ombyggnad av tak långlinjebandgång TR009-TR112 för invändig avvattning i Kiruna.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37559 - Ställverk 20kV och AKB, Redundans CA1 Tender notice

Deadline for tenders 3/22/2020, the notice is published between 2/21/2020 and 3/22/2020.
Ställverk 20kV och AKB, Redundans CA1
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37794 - Rör & Mekentreprenad, Dammutsug Anrikningsverkets sektion 6, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 3/21/2020, the notice is published between 2/21/2020 and 3/21/2020.
Anrikningsverkets Sektion 6 kan förses med externt rågods via en lastbilsficka. Från fickan matas godset via en bandmatare till band-transportören 06TR006 som i sin tur leder godset till 06TR001. Vid dessa två omlastningar uppstår damning. Målet med projektet är att minska damningen och därmed förbättra arbetsmiljön genom att bygga en ny dammutsugsanläggning. Dessutom bör drifttiden på befintliga maskiner i anläggningen kunna förlängas och driftstör-ningarna minska. Denna entreprenad omfattar Rör & Mek samt byggarbeten.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37875 - Uppgradering Kanalsystem dammutsug Grate Kiruna Kulsinterverk 4 Tender notice

Deadline for tenders 3/13/2020, the notice is published between 2/21/2020 and 3/13/2020.
Gratepålastningen vid KK4 är i dagsläget anslutet med dammutsug via DU-filter KK430DU001, befintligt kanalsystem är delvis utslitet samt ansluter inte heller mot den del där största damningen uppstår. Befintligt kanalsystem skall byggas om med nya anslutningspunkter mot grate samt huvar över siktlager. Kanalsystemet förses med en grovavskiljare/utfallsficka för att minska belastningen av grovt stoft till DU-filter KK430DU001. Denna Entreprenad avser nytt kanalsystem med tillhörande komponenter samt demontering och rivning av befintlig kanalsystem. Ombyggnation av serviceplattformar för ny kanalsträckning, spolvatten och avlopp från grovavskiljare.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37795 - Elentreprenad - Dammutsug sektion 6 Anr, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 3/21/2020, the notice is published between 2/21/2020 and 3/21/2020.
Entreprenaden omfattar utförande av el- och teleinstallationer för objektet.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37854 - Omarbetning fundament för växellådor, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 3/2/2020, the notice is published between 2/20/2020 and 3/2/2020.
Omarbetning av fundament för växellådor ZEL-1055 på LKAB:s anrikningsverk i Svappavaara. Arbetet omfattar växellådor på kvarnar med anläggningsmärkning SA11KV001, SA12KV001, SA13KV001 samt SA15KV001.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37887 - Byggarbeten tak, Leveäniemi kross och sovring Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 2/19/2020 and 3/15/2020.
Byggarbeten tak, Leveäniemi kross- och sovring
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37877 - Ombyggnation Kontor MEDIA Tender notice

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/19/2020 and 3/6/2020.
Lokalerna är belägna inom LKAB´s industriområde i Kiruna, se ritning S1. Tre Kontor byggs om och renoveras till fyra Kontor.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37888 - Skyddsåtgärder i schakt, MUJ Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 2/19/2020 and 3/4/2020.
För att säkerställa säkerhet samt minska skador på fasta anläggningar skall förstärkning med nät ske.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37853 - Ny fordonsvårdsanläggning i Kiruna - Luftbehandlingsinstallationer Pre info notice

Preliminary publication of specification is 4/2/2020,
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad.
65 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37884 - Ny Fordonsvårdsanläggning i Kiruna - El och telesystem Pre info notice

Preliminary publication of specification is 4/2/2020,
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad. El& Telesystem FFU omfattar bl.a. AKB, elinstallationer och lite styr.
65 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37885 - Tillverkning av luckor till krossanläggning Leveäniemi Tender notice

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/18/2020 and 3/6/2020.
Tillverkning av luckor till krossanläggning Leveäniemi
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37866 - Tillverkning och montage av nytt stup Mk310bl001 Vitåfors Tender notice

Deadline for tenders 3/3/2020, the notice is published between 2/17/2020 and 3/3/2020.
Tillverkning/modifiering och montage av nytt stup under mk310bl001.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37869 - Utbyggnad av entresolplan tillverkning och montage på verkstaden i MK3 Tender notice

Deadline for tenders 3/3/2020, the notice is published between 2/17/2020 and 3/3/2020.
Utbyggnad av entresol plan tillverkning och montage, på verkstaden i MK3.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37859 - Tillverkning, lev och montage av inspektionsbrygga till Kiruna kulsinterverk 4 Tender notice

Deadline for tenders 3/9/2020, the notice is published between 2/14/2020 and 3/9/2020.
LKAB avser köpa in inspektionsbryggor till TPH2 Maskinhus KK4 med tillhörande trappor enligt ritningar. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37777 - Ställverksbyte Kiruna anrikningsverk 1 och Kiruna Kulsinterverk 2 Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 2/14/2020 and 3/15/2020.
En stor del av ställverken och transformatorerna i K Anrikningsverk 1 (KA1) och K Kulsinterverk 2 (KK2) är installerade i början på 1980-talet och uppfyller inte dagens krav på personsäkerhet, underhållsvänlighet samt tillgång på reservdelar. Transformatorerna är även till största delen installerade inuti ställverksrummen vilket innebär ökade värmeproblem samt är mycket besvärliga att byta ut vid eventuellt haveri. Utöver dessa objekt ska även ett antal frekvensomriktare ersättas eller nyinstalleras enligt bifogad elförbrukarlista. Frekvensomriktarna offereras med separat pris. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av berörda ställverk, transformatorer och frekvensomriktare i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37871 - Betongpumpning Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2020, the notice is published between 2/13/2020 and 3/1/2020.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37799 - Luleå Oljehamn Rörbrygga Tender notice

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/12/2020 and 3/6/2020.
Luleå Oljehamn Rörbrygga
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37700 - Byggentreprenad CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/12/2020 and 3/10/2020.
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna entreprenad omfattar byggarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 4, renovering Bergspel B6 (”Objektet”).
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37861 - Portöppning och anpassning ventilation , Projekt: SA Ombyggnation matarplan sek14, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 2/12/2020 and 3/4/2020.
I samband med att en bandtransportör ska bytas i S Anrikningsverk malsektion 14 behövs förberedande arbeten i form av en portöpp-ning i befintlig vägg. För att kunna utföra porten krävs att befintliga intags- och avluftshuvar för ventilation flyttas.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37839 - Nya rännor & Slaggväggar krossar MUJ 1250 Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 2/11/2020 and 3/4/2020.
Förfrågan omfattar tillverkning, leverans samt montage av nya inmatningsrännor samt slaggväggar till krossar på 1250 under jord i Malmberget.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37796 - Byte Värmeväxlare Finkrossverk. Tender notice

Deadline for tenders 3/9/2020, the notice is published between 2/10/2020 and 3/9/2020.
Denna entreprenad avser nya Värmeväxlare och tillhörande utrustning, samt delar av rörsystem i befintlig undercentral. Denna entreprenad avser vissa byggnadsarbeten och rörinstallationer samt tillverkning och installation av rör, rörarmaturer, rörsmide etc.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37855 - LKAB Berg&Betong Mediatjänster i KUJ konsul Tender notice

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/10/2020 and 3/6/2020.
Upphandling av media tjänster i Konsul KUJ
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37849 - Fordonsvårdsanläggning i Kiruna-Rör installation Pre info notice

Preliminary publication of specification is 4/2/2020,
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad.
65 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37829 - Ny tryckledning MVA00PU022 Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2020, the notice is published between 2/6/2020 and 3/1/2020.
Ny tryckledning MVA00PU022
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37844 - Utfrakt BUV transportör mellan siktstation och silo Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 2/6/2020 and 3/8/2020.
Entreprenaden omfattar tillverkning, leverans och montage av ny transportör till siktstation Bandugnsverket
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37836 - Maskin- och åkartjänster gällande pellets, rågods, kol, tillsatser, gråberg, vägunderhåll och servicemaskiner i Kiruna ovan jord. Pre info notice

Preliminary publication of specification is 2/24/2020,
Entreprenaden omfattar transportarbeten inkl. upplagshantering och vägunderhåll inom LKAB:s industriområde i Kiruna. Det handlar om transporter av tillsatsmedel till pelletsproduktionen, ut- och inlastning av rågods och pellets, gråberg från sovringsverket till deponi samt specialprodukter. I Entreprenaden ingår även servicetraktorer som utför arbeten kring verk och bangård.
32 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37711 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten VS - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
41 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37710 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten El - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
41 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37708 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten Bygg - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
41 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37840 - Framtagande av provtagningsplan Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 3/15/2020.
Framtagande av provtagningsplan gällande PFAS-11/PFOS i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37838 - Dörrbyte i anrikningsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 3/20/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 3/20/2020.
Dörrbyte i anrikningsverket Malmberget
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37754 - KA2 Uppgradering förtjockare 52DO001- Rör Tender notice

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/4/2020 and 3/6/2020.
Dagens förtjockare, KA52DO001 är tillverkad i samband med byggnationen av Kiruna Anrikningsverk 2 år 1995. Det finns ett antal områden i förtjockaren som behöver Renovering / uppgradering för att kunna säkerställa att tillgängligheten samt uppfylla framtida processkrav. Denna entreprenad omfattar rörarbeten i anslutning till uppgraderingen av förtjockaren som utförs under KA2´s underhållsstopp 2020.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37837 - Gjutning av hål i golv sovringsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/4/2020 and 3/10/2020.
Gjutning av golv sovringsverk Malmberget
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37833 - Fordonsvårdsanläggning, Bygg och Mark Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/2/2020,
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad.
30 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37830 - 2st Bärare inkl. överflytt/renovering av befintliga saxflak/kran Tender notice

Deadline for tenders 3/13/2020, the notice is published between 1/30/2020 and 3/13/2020.
2st nya bärare samt överflytt och renovering av 2st befintliga saxflak/kran. De två saxflaken som skall flyttas över är 5m.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37762 - Kiruna Anrikningsverk Renovering av +30 ficka Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 1/30/2020 and 3/8/2020.
Under underhållsstopp på KA2 under hösten 2020 kommer befintlig +30-ficka linas med ny stålinfodring, ny lyftanordning anpassad till fickan monteras, skadade betongbalkar i silotoppen avväxlas med nya stålbalkar. Arbetena utförs under UH-stopp på KA2/KK3 hösten 2020 eftersom det är stoppberoende arbeten.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37578 - Ny personalmatsal, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 1/29/2020 and 3/8/2020. Other organisations that participate:Ansökan om konto
Ny personalmatsal 600kvm på nytt område (Vargbacken), Svappavaara.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37783 - SILA – Nye understøttelser for spor til losseutrustning, Narvik Tender notice

Deadline for tenders 3/12/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/12/2020.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37694 - Betongstation gastank samt inkoppling mot pannor 2 st.1,6 MW 24h drift Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/10/2020.
Gäller Tankar samt montage mot 2 st. 1,6MW pannor till betongstationen
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37820 - Utvändig målning Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/4/2020.
Utvändig målning Kiruna
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37821 - Fönsterbyte Gustav Wickmansgatan 3 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/16/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/16/2020.
Fönsterbyte Gustav Wickmansgatan 3 Kiruna
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37667 - Transformator T1-130 Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 1/24/2020 and 3/8/2020.
Transformator T1-145/20/6,3 till Kiruna Sovringsverk
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37778 - Luleå oljehamn "Uddebo" Ventilation till fjärrvärmehus Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 1/22/2020 and 3/4/2020.
AB04 I förfrågan står det att anbudstid är till 2020-02-04, men skall vara 2020-03-04
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37707 - Länsmansbostaden, ROT arbeten - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/9/2020, the notice is published between 1/20/2020 and 3/9/2020.
Länsmansbostaden ska byggas om från att vara en lägenhet till mestadels kontorsutrymmen. Befintlig carport ska byggas om till kallgarage. Ny carport ska byggas. Markarbeten enligt handlingar. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37792 - Ammonia solution to LKAB pelletizing plant in Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2020, the notice is published between 1/13/2020 and 3/1/2020.
This procurement concerns deliveries of Ammonia solution (NH3 24-24,9%), CAS no 1336-21-6 “the Product”, to be used for NOx re-duction in LKAB pelletizing plant KK4 in Kiruna, Sweden. Minimum contract dura-tion of one year. The proposed Product shall be registered and approved according to REACH regulation for the intended use.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37577 - Lokverkstad Etapp 2, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/11/2020, the notice is published between 12/25/2019 and 3/11/2020.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37701 - Mekentreprenad 898 CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 12/20/2019 and 3/8/2020.
Rivning, Nytillverkning och montage av mekanisk utrustning på skippåmatning nivå 898m Bergspel B6 KUJ. Kiruna
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37750 - OBS! Inte skarp upphandling Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 12/6/2019 and 3/15/2020.
Endast i utbildningssyfte
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37695 - LKAB Berg&Betong mobil stackläggare 600 Tph Medelhastighet Tender notice

Deadline for tenders 3/30/2020, the notice is published between 12/5/2019 and 3/30/2020.
Stackläggare till LKAB Berg&Betong
31 days left