Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38137 - Leverans samt montage av kabel-tälthall SVP Tender notice
new

Deadline for tenders 8/17/2020, the notice is published between 8/6/2020 and 8/17/2020.
Leverans samt montage av tälthall för förvaring av gruvkabel.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38109 - Förlängning pumpledning Luossajoki Tender notice
new

Deadline for tenders 8/21/2020, the notice is published between 8/4/2020 and 8/21/2020.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38134 - Complete set of rubber liners for mill 06KV001 Tender notice

Deadline for tenders 8/27/2020, the notice is published between 7/20/2020 and 8/27/2020.
Complete set of rubber liners for mill 06KV001
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38131 - Bemanning gruvbergets sovringsanläggning Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2020, the notice is published between 7/14/2020 and 8/16/2020.
Bemanning Gruvbergets Sovringsanläggning, Svappavaara
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38133 - Gjutning av golv vån 3 sovringsverk Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2020, the notice is published between 7/13/2020 and 8/30/2020.
Gjutning av golv vån 3 sovringsverk Malmberget
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38132 - Projektinköpare till Kiruna/Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2020, the notice is published between 7/9/2020 and 8/31/2020.
Projektinköpare till Kiruna/Malmberget
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38121 - Service och underhåll av maskindrivna industriportar och lyftanordningar Tender notice

Deadline for tenders 10/7/2020, the notice is published between 7/9/2020 and 10/7/2020.
Denna förfrågan gäller inom LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå. Förfrågan är uppdelad i två delar. Det går bra att lämna anbud på en eller båda delarna samt på en eller flera orter. LKAB avser att teckna ett två/tre-årigt avtal gällande service av maskindrivna industriportar och avrop av tjänster avseende underhåll, samt ett två/tre-årigt avtal gällande service av lyftanordningar och avrop av tjänster avseende underhåll.
60 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38062 - Ny Laddstation MU Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2020, the notice is published between 7/8/2020 and 8/31/2020.
Mark, Bygg och Mek entreprenader till Ny laddstation MUJ.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38092 - El och Styr för ventilation i Etapp 1 KA2 P-rening Tender notice

Deadline for tenders 8/10/2020, the notice is published between 7/8/2020 and 8/10/2020.
Styr- och övervakningsentreprenaden innefattar bl.a. leverans, montage, konstruktion, programmering, idrifttagning, injustering, provning, märkning, dokumentation m.m. av el-, styr-, regler- och övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Kablage och komponenter som tillhör aggregat KA16TA004 demonteras i sin helhet. Dokumentationen i apparatskåp DP1 revideras efter demontage. Revidering bilder och funktioner i överordnat system ingår i annan entreprenad. Anbudsgivaren bör göra platsbesök för en tydligare bild över framförallt demontering/rivning.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38119 - Rivning kvarteret Hjorten i Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 9/15/2020, the notice is published between 7/8/2020 and 9/15/2020.
Rivning av 3 st hyreshus samt en affärslokal i Malmberget.
38 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38118 - Rivning kvarteret Hackspetten i Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 9/15/2020, the notice is published between 7/8/2020 and 9/15/2020.
Rivning av 6 st hyreshus i anslutning till kvarteret Hackspetten i Malmberget.
38 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38126 - Installation av instrumenteringsrör, Svappavaara sand- och klarningsmagasin Tender notice

Deadline for tenders 8/18/2020, the notice is published between 7/8/2020 and 8/18/2020.
Installation av instrumenteringsrör, Svappavaara sand- och klarningsmagasin.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38129 - Butiksinredningar Kv.7-9 Kiruna Pre info notice

Preliminary publication of specification is 9/15/2020,
LKAB kommer under fjärde kvartalet 2020 att gå ut med en förfrågan om upphandling av inredning till olika typer av kommersiella lokaler (butiker, frisörer, skönhetssalonger, restauranger och caféer) i Nya Kiruna Centrum åt hyresgäster som LKAB behöver omlokalisera från befintlig centrumkärna. LKAB har i sin ersättningsmodell för företag, myndigheter och organisationer inkluderat att ersätta hyresgäster med ny inredning där det ej kommer vara möjlig att flytta befintlig inredning. Anledningen till att det i många fall inte kommer gå att flytta inredning är för att hyresgästerna kommer erbjudas lokaler som geometriskt inte ser ut som de nuvarande, många hyresgäster väljer att gå ner i yta och har inredning som är anpassad för nuvarande yta och i en del fall även platsbyggd. Den kommande upphandlingen kommer innefatta inredning till ungefär 40 kommersiella lokaler fördelade på totalt sex olika kvarter i Nya Kiruna Centrum. Antalet kan uppgå till någon mer eller någon mindre än dessa 40. LKAB har tagit fram färdiga inredningskoncept som är redo för tillverkning. Inredningskonceptet innefattar en standarduppsättning av hyllsystem, bord, sittmöbler, klädhästar, korgar och kassadiskar som på olika sätt anpassas genom exempelvis olika färger och material. Den part LKAB kommer anlita för detta uppdrag behöver kunna hantera hela processen från att tillverka inredningen vidare till leverans och slutligen montage. Att montera inredningen på plats i Kiruna kan antingen göras i egen regi eller genom att anlita lokal underentreprenör i Kiruna.
83 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38124 - Ny Disponentvilla, Koskullskulle Tender notice

Deadline for tenders 9/6/2020, the notice is published between 7/7/2020 and 9/6/2020.
Uppförande av en kopia av tidigare Disponentvilla som fanns i Malmberget.
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38128 - Mixing equipment Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2020, the notice is published between 7/6/2020 and 8/30/2020.
Mixing Equipment for LKAB
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38123 - Om och tillbyggnader av lokaler LKAB Brand/TEV 2 Tender notice

Deadline for tenders 9/7/2020, the notice is published between 7/3/2020 and 9/7/2020.
Om och tillbyggnader av lokaler LKAB Brand/TEV 2.
30 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38125 - Leverans av laboratorieutrustning Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2020, the notice is published between 7/3/2020 and 8/15/2020.
Leverans av laboratorieutrustning
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38077 - Styr och övervakning fordonsvårdsanläggning Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2020, the notice is published between 7/2/2020 and 8/16/2020.
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ovan jord i Kiruna ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning anläggas på A-plan i Kiruna. Fordonsvårdsanläggningen utgörs av både tvätthall och torr servicehall som kan användas dygnet runt och året runt. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk och anläggningen är utrustad med en betalfunktion och kan användas av både LKAB och leverantörer. Styr- och övervakningsentreprenaden innefattar bl.a. leverans, montage, konstruktion, programmering, idrifttagning, injustering, provning, märkning, dokumentation m.m. av el-, styr-, regler- och övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Styr- och övervakningsinstallationerna för byggnaden skall vara utformade för fast uppkoppling till överordnat styr- och övervaknings-system, befintligt Desigo system, via LKAB Kirunas nätverk.
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38120 - Varvtalsstyrning Takfläktar KA2 - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/9/2020, the notice is published between 7/1/2020 and 8/9/2020.
Varvtalsstyrning av takfläktar KA2
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38048 - Flerbostadshus på Vassara 11, Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2020, the notice is published between 6/29/2020 and 8/30/2020.
Projektet omfattar nybyggnation av 60-70 lägenheter på Vassara 11, Gällivare, varav ca 30 av dessa skall utföras som trygghetsboende. Bilparkering planeras lösas genom underjordiska garage.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38113 - Rivning Järnvägsgatan 14 A-D i Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 9/6/2020, the notice is published between 6/25/2020 and 9/6/2020.
Rivningsarbeten av byggnader, sidobyggnader, infrastruktur samt infarter och parkeringar på Järnvägsgatan 14 A-D i Malmberget.
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38114 - Tall oil pitch or other bio-based oil to LKAB iron ore pellets production Tender notice

Deadline for tenders 8/23/2020, the notice is published between 6/24/2020 and 8/23/2020.
Deliveries of Tall oil pitch or other bio-based oil to the second part of the Industrial trial in one of LKABs Pelletizing Plant in Malmberget, Sweden
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38108 - Stödmur Vitåfors Tender notice

Deadline for tenders 8/14/2020, the notice is published between 6/24/2020 and 8/14/2020.
Stödmur till Vitåfors Malmberget.
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38099 - Emballering lastning på bil av Malmprodukter i säck Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/11/2020, the notice is published between 6/24/2020 and 8/11/2020.
Avser säckning av malmprodukter för leverans Minerals
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38009 - Mekentreprenad- Fabian1250, etapp 2, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2020, the notice is published between 6/22/2020 and 8/16/2020.
Mekentreprenad: Entreprenaden omfattar tillverkning och montering av två (2) stycken kompletta bergtappar (MZ512TP234-235), inklusive gångplan och servicebryggor enligt förfrågningsunderlaget.
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38106 - Luftflaskor till räddningskammare Kiruna underjordsgruva Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2020, the notice is published between 6/22/2020 and 8/30/2020.
Demontage, leverans och installation av luftflaskor till räddningskammare Kiruna underjordsgruva.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38008 - OVK Besiktning LKAB Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2020, the notice is published between 6/18/2020 and 8/16/2020.
Utförande av obligatorisk ventilationskontroll för fastigheter ovan jord inom industriområdet i LKAB Kiruna
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38094 - Ramavtal Fastighetstjänster LKAB Fastigheter Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2020, the notice is published between 6/16/2020 and 8/30/2020.
Upphandling av ramavtal för löpande fastighetsunderhåll åt LKAB Fastigheter i Kiruna och Gällivare Avtalstid är 2 år. Upphandlingen täcker områden så som bygg, el, mattläggning, målning, plåt, rivning & sanering, rör, ventilation, vitvaruservice och styr & reglerarbeten.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38080 - Fabian 1250 etapp II - Byggentreprenad Tender notice

Deadline for tenders 8/14/2020, the notice is published between 6/15/2020 and 8/14/2020.
Entreprenaden omfattar byggnadsarbeten samt gjutning av funda-ment för bergtappar i tappslingor 234–235, Malmberget.
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38100 - Leverans och montage jordlinor, kraftkablage Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2020, the notice is published between 6/11/2020 and 8/16/2020.
Leverans och montage av 2st CU-lina och 1st kraftkabel. Vitåfors Malmberget
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37660 - Nybyggnation av bolagshotell, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2020, the notice is published between 6/10/2020 and 8/31/2020.
LKAB:s tidigare Bolagshotell var tänkt att flyttas till området Luossavaara etapp 1, som förberetts för kulturbyggnader. Efter undersökningar för att säkerställa flyttbarheten av byggnaden kunde det konstateras att en flytt av byggnaden skulle medföra allvarliga risker. Styrelsen beslutade då att en ny byggnad ska uppföras på den plats i Luossavaara som är förberedd för Bolagshotell. Värdet på den unika miljön kan inte ersättas genom köp av motsvarande tjänster på den öppna marknaden. Nybyggnationen ska därmed uppföras skyndsamt för att ersätta den tillfälliga verksamheten i LKAB:s gästhus, tidigare Vinterpalatset. Bolagshotellet används av LKAB:s styrelse och koncernledning med gäster samt av LKAB:s försäljnings-organisation vid besök av LKAB:s kunder. I mån av plats är andra tillresande, anställda och leverantörer välkomna som hotellets gäster. Bolagshotellet har även till uppgift att utgöra inkvartering för kungafamiljen vid deras besök i Kiruna. En nybyggnation av Bolagshotellet har bedömts kunna utföras genom att ett nytt hotell exteriört byggs efter originalritningar från 1925 för att så långt som möjligt återskapa den kulturmiljö som Kiruna uppvisat samt med en modern interiör för att uppfylla dagens krav på denna typ av byggnad.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38095 - Luckor till Produktionslok Spårnivå 1365 KUJ Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2020, the notice is published between 6/8/2020 and 8/15/2020.
Produktionsloken på spårnivå 1365 skall utrustas med nya luckor till utrymmet för invertrarna (växelriktare).
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37928 - Bostäder Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2020, the notice is published between 6/3/2020 and 8/31/2020.
LKAB ser ett stort behov av att bygga bostäder under det kommande 10 åren. Behovet uppgår till Ca 200 bostäder/år, totalt 2000st. Boendeformer kommer att variera.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38050 - Från uppdrag: Betongtransporter Tender notice

Deadline for tenders 8/18/2020, the notice is published between 5/27/2020 and 8/18/2020.
Upphandling av betongtransporter från LKAB berg och betong (betongfabriken) till interna och externa kunder. Beräknad årsvolym betongtransport ca 65 000 m3 varav ca 40 000 m3 är sprutbetong till LKAB:s egna ortdrivning övrig betongtranport är ut bla till externa kunder. LKAB berg och betong levererar även betongpumpning efter kundönskemål.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37913 - Containerställverk 400 V, Ny laddstation MUJ, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/11/2020, the notice is published between 5/26/2020 and 8/11/2020.
Nytt containerställverk för ny laddstation Malmberget under jord.
3 days left