Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-37802 - Tillverkning av 4st Rörställ för diamantborrör Tender notice
new

Deadline for tenders 1/24/2020, the notice is published between 1/17/2020 and 1/24/2020.
Tillverkning av 4st Rörställ för diamantborrör
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37744 - Travers KK3 kylare Tender notice
new

Deadline for tenders 2/9/2020, the notice is published between 1/17/2020 and 2/9/2020.
Projekt ”KK3 Ny pelletskylare” kommer att under ett förlängt under-hållsstopp under 2020 byta ut kylarens rörliga del. Som en del i projektet ingår att anlägga en ny traverslösning för kylarbytet samt skapa möjligheter till enklare och effektivare under-håll i framtiden. I entreprenaden ingår ny travers (tillhandahållen av LKAB) inkl. kranbana med tillhörande stativ, port och servicebryggor. Tillverkning del av ventilationskanal samt omdragning av befintlig.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37752 - Rivning Krassen 1, Malmberget (86 lägenheter och 30 garage) Tender notice
new

Deadline for tenders 2/10/2020, the notice is published between 1/15/2020 and 2/10/2020. Other organisations that participate:Ansökan om konto
Rivning av byggnader, sidobyggnader, infrastruktur samt infarter och parkeringar på fastigheten Krassen 1 i Malmberget.
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37789 - Lastmaskin Tender notice
new

Deadline for tenders 2/14/2020, the notice is published between 1/15/2020 and 2/14/2020.
LKAB har för avsikt att re-/investera en (1) Lastmaskin till Kiruna (KUJ, Kiruna Under Jord)
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37790 - Lastbil med saxbord Tender notice
new

Deadline for tenders 2/14/2020, the notice is published between 1/15/2020 and 2/14/2020.
LKAB har för avsikt att re-/investera en (1) Servicefordon gruvbygg till Kiruna (KUJ, Kiruna Under Jord)
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37791 - Skrotare Tender notice
new

Deadline for tenders 2/14/2020, the notice is published between 1/15/2020 and 2/14/2020.
LKAB har för avsikt att re-/investera ett (1) skrotningsaggregat till Kiruna (KUJ, Kiruna Under Jord)
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37792 - Ammonia solution to LKAB pelletizing plant in Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 2/2/2020, the notice is published between 1/13/2020 and 2/2/2020.
This procurement concerns deliveries of Ammonia solution (NH3 24-24,9%), CAS no 1336-21-6 “the Product”, to be used for NOx re-duction in LKAB pelletizing plant KK4 in Kiruna, Sweden. Minimum contract dura-tion of one year. The proposed Product shall be registered and approved according to REACH regulation for the intended use.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37788 - Avverkning/siktröjning för mätplintar Malmberget. Tender notice
new

Deadline for tenders 2/13/2020, the notice is published between 1/13/2020 and 2/13/2020.
Avverkning/siktröjning för 19 stycken mätplintar i Malmberget.
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37697 - Elmontage, Inbyggnation rågodslager, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 2/13/2020, the notice is published between 1/10/2020 and 2/13/2020.
Elmontaget omfattar elmontage för allmän kraft och belysning samt tillverkning, leverans och montage av fältutrustning, leverans och installation av fältkablage, högspänningsutrustning, potentialutjämning inklusive kanalisation.
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37780 - EL Installasjon NK62 mater og transportør, Narvik Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2020, the notice is published between 1/9/2020 and 1/27/2020.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37723 - Ersättningskontor för LKAB Samhällsomvandling, Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2020, the notice is published between 1/8/2020 and 2/2/2020.
Del av befintliga fastigheten Dansaren 22, Lasarettsgatan 38 i Gällivare ska iordningställas för kontorsverksamhet. Del som omfattas av fastigheten är plan 1 och 2 inklusive halva källardelen. Fastigheten har nyttjas som kontor och verkstad. Lokalerna ska byggas om till ett 20-tal kontor, ett antal större och mindre konferensrum samt personal utrymmen. Målsättningen är att de nya lokalerna är klara för inflyttning under augusti 2020.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37779 - Gaffeltruck till truckverkstan i Leveäniemi Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2020, the notice is published between 1/7/2020 and 1/30/2020.
Fyrhjulsdriven gaffeltruck, Leveäniemi
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37577 - Lokverkstad Etapp 2, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 12/25/2019 and 2/28/2020.
43 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37775 - Roståtgärder Kulsinterverk/Anrikningsverk Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 1/19/2020, the notice is published between 12/23/2019 and 1/19/2020.
Roståtgärder Kulsinterverk/Anrikningsverk Svappavaara
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37776 - Lyftsystem till kartering, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2020, the notice is published between 12/23/2019 and 2/11/2020.
Entreprenaden omfattar en helhetsleverans inklusive montage, provbelastning, drifttagning och dokumentation av två stycken lyftutrustningar. Alla frakter och transporter till och från montageplats ska bekostas av entreprenören och ingå anbudet.
26 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37721 - Luleå Oljehamn El-ställverk Tender notice

Deadline for tenders 1/29/2020, the notice is published between 12/23/2019 and 1/29/2020.
Luleå oljehamn HSP/LSP-Ställverk och transformator
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37773 - Rensningsarbete anrikningsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 1/17/2020, the notice is published between 12/23/2019 and 1/17/2020.
Rensningsarbete/Städning/Skottning i anrikningsverket Malmberget
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37725 - Tillverkning av bärhjul till KK3 ny Pelletskylare Tender notice

Deadline for tenders 1/24/2020, the notice is published between 12/23/2019 and 1/24/2020.
Tillverkning av bärhjul till KK3 ny Pelletskylare
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37558 - Ställverksfack 170kV Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2020, the notice is published between 12/23/2019 and 2/2/2020.
Ställverksfack 170kV för projekt "Redundans CA1"
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37720 - Luleå Oljehamn Fjärrvärme Mark/Bygg Tender notice

Deadline for tenders 1/22/2020, the notice is published between 12/22/2019 and 1/22/2020.
Luleå Oljehamn Fjärrvärme bygg/ mark
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37701 - Mekentreprenad 898 CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 1/29/2020, the notice is published between 12/20/2019 and 1/29/2020.
Rivning, Nytillverkning och montage av mekanisk utrustning på skippåmatning nivå 898m Bergspel B6 KUJ. Kiruna
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37771 - Ombyggnation matarplan sek 14, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 1/26/2020, the notice is published between 12/20/2019 and 1/26/2020.
Utbyte av fem giljotinluckor, en transportör, ombyggnad av en transportör
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37770 - Tillverkning av plattform med stege Tender notice

Deadline for tenders 1/24/2020, the notice is published between 12/19/2019 and 1/24/2020.
Tillverkning av 1st plattform med stege
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37772 - Utbyte av 4 st sepkar, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2020, the notice is published between 12/19/2019 and 2/2/2020.
Utbyte av 4 st sepkar i flotationen i anrikningsverket Svappavaara.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37702 - Leverans av stålkonstruktion i Schakt CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2020, the notice is published between 12/19/2019 and 2/6/2020.
Leveransen avser tillverkning och leverans av stålkonstruktioner för montage i skip-schakt
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37226 - Rörentreprenad - Ny Högreservoar, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2020, the notice is published between 12/16/2019 and 1/27/2020.
Rörentreprenad - Ny Högreservoar, Svappavaara.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37728 - Byte blandartankar KA2 Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2020, the notice is published between 12/13/2019 and 1/21/2020.
Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera fyra stycken blandartankar inklusive trappor och gångbryggor med skyddsräcken
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37759 - Rivning betongsilo för ny lastbilsvåg Tender notice

Deadline for tenders 1/24/2020, the notice is published between 12/13/2019 and 1/24/2020.
Rivning av betongsilo för ny lastbilsvåg Anrikningsverket Malmberget
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37671 - Kiruna Sovringsverk favoriserat ställverk. Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2020, the notice is published between 12/12/2019 and 2/2/2020.
Leverans, montage och driftsättning av nytt favoriserat ställverk till Kiruna sovringsverk. Befintligt ställverk används till kraftförsörjning för favoriserade objekt vilka bör vara i drift även under ett strömavbrott på ordinarie kraft.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37632 - Pall-stallage och montage Svappavaara stopptält Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2020, the notice is published between 12/12/2019 and 2/2/2020.
Pall-stallage och montage Svappavaara stopptält.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37630 - Tillverkning & montage av portomslag Svappavaara stopptält Tender notice

Deadline for tenders 1/23/2020, the notice is published between 12/11/2019 and 1/23/2020.
Tillverkning & montage av portomslag Svappavaara stopptält
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37753 - Upphandling av Installation av grundvattenrör samt geoteknisk undersökning av borrkärnor, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 1/17/2020, the notice is published between 12/10/2019 and 1/17/2020.
LKAB avser upphandla Installation av grundvattenrör samt geoteknisk undersökning av borrkärnor, Malmberget. Uppdragsbeskrivning Uppdraget omfattar installation av 15 grundvattenrör i anslutning till LKAB:s verksamhet i Malmberget. I samband med borrning för grundvattenrören ska borrkärnorna karaktäriseras. Arbetet ska utföras under februari 2020 och kommer att ligga till grund för LKAB:s arbete med diffusa läckage från verksamhetens gruvavfallsanläggningar.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37750 - OBS! Inte skarp upphandling Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 12/6/2019 and 3/15/2020.
Endast i utbildningssyfte
59 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37695 - LKAB Berg&Betong mobil stackläggare 600 Tph Medelhastighet Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 12/5/2019 and 2/28/2020.
Stackläggare till LKAB Berg&Betong
43 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37709 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten Tak - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 1/23/2020, the notice is published between 12/3/2019 and 1/23/2020.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37654 - Två rasborr riggar Tender notice

Deadline for tenders 1/19/2020, the notice is published between 11/25/2019 and 1/19/2020.
Två stycken rasborr riggar
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37155 - ROT arbeten på flyttade kulturbyggnader (från Puoitakvägen till Koskullskulle) Tender notice

Deadline for tenders 1/17/2020, the notice is published between 11/20/2019 and 1/17/2020.
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnation (ROT arbeten) av 5 fastigheter som har flyttats från Puoitakvägen 1–9 i Malmberget till Koskullskulle, Solbacken och får de nya adresserna Långa raden 11-16.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37625 - Utbyte av vakuumpumpar SVP Tender notice

Deadline for tenders 1/26/2020, the notice is published between 10/11/2019 and 1/26/2020.
Utbyte av tre st kompletta vakuumpumpsanläggningar i anrikningsverket Svappavaara.
10 days left