Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38672 - Kvarninfodringar samt kvarndetaljer Kiruna Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 6/25/2021,
Kvarninfodring samt kvarndetaljer till KA21KV002, KA22KV002, KA23KV002, KA23KV001 och KA24KV001.
42 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38554 - Rivning SBV Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 6/30/2021, the notice is published between 6/10/2021 and 6/30/2021.
Schaktugnsverket/Stålbandsverket är beläget i LKAB:s verksamhetsområde Vitåfors i Malmberget. Anläggningen är byggd under 1950-talet och togs ur bruk 2006, ombyggnationer har utförts löpande. Skrubberhuset, verk A, B, C och delar av D-verket planeras att rivas.
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38665 - Partner digitalt lärande Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 6/9/2021,
72 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38588 - Flue gas condensor Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 7/9/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 7/9/2021.
The flue gas condenser (FGC) shall supply heat to the district heating water system which requires supply of low temperate water. Installation of the FGC will be done after the flue gas fan at line TPH2. Due to the low moisture content of the flue gas, there should also be a recirculated system for moisture saturation of the gas (quenching). The quenching systems will also be used to scrub the flue gas for reducing chlorides.
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38665 - Partner digitalt lärande Tender notice
new

Deadline for tenders 8/22/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 8/22/2021.
Partner(s) med ett brett, professionellt och inspirerande utbud av digitalt lärande tillgängligt för hela koncernen, som är verksam på en internationell marknad. Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med detta dokument.
72 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38668 - Renovering Växellåda Flender SNLD-800+monterade tillbehör, Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 6/23/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 6/23/2021.
Besiktning/bedömning samt renovering av 1 st växellåda Flender SNLD-800 + monterade tillbehör, MVD Malmberget.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38664 - Manskapshus totalrenovering Kiruna. Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 8/29/2021,
LKAB planerar att totalrenovera sina manskapshus i Kiruna. Fem stycken manskapshus benämnda A-E med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus F) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). I etapp ett kommer en förfrågan att utkomma i slutet av augusti 2021 med anbudstid till 10 oktober 2021. Etapp 1 omfattar 2 stycken hus (F och E) som renoveras/ombyggs ett åt gången med option på kommande etapper.
121 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38655 - Dricksvattenledning KS-KF Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 7/2/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 7/2/2021.
En ny dricksvatten ledning ska monteras mellan Sovringsverket och finkrossverket - LKAB Kiruna
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38666 - Ombyggnad ventilation FoU Tender notice
new

Deadline for tenders 6/22/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 6/22/2021.
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet TA/FA1 och 2 för FoU i LKAB Malmberget.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38129 - Butiksinredningar Kv.7-9 Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 8/31/2021.
Denna upphandling omfattar inredning till butiks- och restauranglokaler, såsom möbler, textilier, dekoration och belysning Antalet butiker är ca 40st i Kiruna nya centrum. Se specifikationer per lokal i bilaga 06.3 Inredningsunderlag kv. 7-9.
81 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38658 - Ramupphandling enfamiljshus Tender notice
new

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 6/7/2021 and 8/15/2021.
LKAB frågar efter ramavtal för enfamiljshus.
65 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38561 - Kiruna Anrikningsverk tankar Tender notice

Deadline for tenders 7/28/2021, the notice is published between 6/3/2021 and 7/28/2021.
Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka och leverera tankar med tillhörande utrustning.
47 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38637 - Elinstallation ventilationsfläktar KK2 Tender notice

Deadline for tenders 6/21/2021, the notice is published between 6/2/2021 and 6/21/2021.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38645 - LKAB Luleå Oljehamn Upprustning el AKB Tender notice

Deadline for tenders 6/14/2021, the notice is published between 6/2/2021 and 6/14/2021.
AB04 Anbud in 2021-06-14.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38610 - Entreprenad Interna Transporter Mertainen Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2021, the notice is published between 6/2/2021 and 6/20/2021.
Entreprenaden omfattar last och transportarbeten inkl. upplagshantering och vägunderhåll inom industriområdet i Mertainen.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38552 - Sanering SBV Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 6/24/2021, the notice is published between 6/1/2021 and 6/24/2021.
Schaktugnsverket/Stålbandsverket är beläget i LKAB:s verksamhetsområde Vitåfors i Malmberget. Anläggningen är byggd under 1950-talet och togs ur bruk 2006, ombyggnationer har utförts löpande. Skrubberhuset, verk A, B, C och delar av D-verket planeras att rivas.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38648 - Elentreprenad nödstopp pluto Mertainen Tender notice

Deadline for tenders 6/15/2021, the notice is published between 6/1/2021 and 6/15/2021.
Elentreprenad nödstopp pluto Mertainen
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38572 - Kylmaskiner KA Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2021, the notice is published between 5/28/2021 and 6/20/2021.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38600 - batteridriven hjullastare inklusive redskap 2,5-5 ton Tender notice

Deadline for tenders 6/15/2021, the notice is published between 5/26/2021 and 6/15/2021.
Batteridriven hjullastare med redskap+eventuellt laddare. Hjullastaren ska levereras med laddarstation. 2.5 ton---5 ton
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38542 - Byggarbeten för ny stoftreningsanläggning KK36DU024 Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2021, the notice is published between 5/25/2021 and 6/20/2021.
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser byggarbeten för ny stoftreningsanläggning.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38636 - Byte av ventilationsfläktar KK2/KK3 Tender notice

Deadline for tenders 6/13/2021, the notice is published between 5/24/2021 and 6/13/2021.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38232 - CA Bergspel B5 Ventilation Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 6/21/2021, the notice is published between 5/21/2021 and 6/21/2021.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38635 - Servicelastbil bergförstärkning Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 6/14/2021, the notice is published between 5/20/2021 and 6/14/2021.
Servicefordon för materialhantering till bergförstärkningen i Malmberget under jord.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38250 - Ny ställverksbyggnad för KS utfrakt-Fältmontage EL Tender notice

Deadline for tenders 8/13/2021, the notice is published between 5/19/2021 and 8/13/2021.
LKAB avser att anlägga en ny ställverksbyggnad, KS53 som ska ersätta befintlig container KS53. Denna entreprenad avser leverans och montage av elanläggning i enlighet med förfrågningshandlingarna. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
63 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38397 - Ombyggnad KK2/KK3 & KA3/KK4 Tender notice

Deadline for tenders 6/18/2021, the notice is published between 5/18/2021 and 6/18/2021.
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i KK2/3 inklusive KK8 och i KA3/KK4. Ombyggnadsyta ca 300 m2 i KK2/3 inklusive KK8 (Huvuddel 1) och ca 70 m2 i KA3/KK4 (huvuddel 2). Entreprenaden omfattar även en del installationsarbeten utanför ovan angivna ytor. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38627 - Ombyggnad kontor U, byggnad 102 Jägarskolan Tender notice

Deadline for tenders 6/21/2021, the notice is published between 5/18/2021 and 6/21/2021.
ABT06 Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i byggnad 102 på området Jägarskolan i Kiruna. Anbud in 2021-06-21
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38471 - Nybyggnation av flerbostadshus Kvarter 67 & 69, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/10/2021, the notice is published between 5/18/2021 and 8/10/2021.
LKAB driver gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara och levererar högförädlade järnmalmsprodukter och tjänster till stålindustrin, kundanpassade mineraler för andra industribranscher samt produkter och tekniker för gruvbrytning. För att fortsätta bryta järnmalm måste LKAB säkra tillgången till den mark som gruvbrytningen påverkar. Därför måste LKAB flytta delar av Kiruna. Totalt kommer omkring 3 000 bostäder och 450 000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler att flyttas eller ersättas. Det innebär att omkring 6 000 människor behöver flytta. År 2035 kommer den nuvarande stadskärnan att vara avvecklad och den nya utvecklad, tre kilometer österut. Kvarter 67 och 69 inom nya Kiruna centrum (NKC) utgör planerade ersättningsfastigheter för LKAB Fastigheter AB.
60 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38623 - Nybyggnation av 10st kontor anrikningsverket Tender notice

Deadline for tenders 6/16/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 6/16/2021.
Nybyggnation av 10st kontor anrikningsverket Vitåfors
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38606 - Belysning säkra band Leveäniemi Tender notice

Deadline for tenders 6/17/2021, the notice is published between 5/11/2021 and 6/17/2021.
Belysning säkra band Leveäniemi
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38602 - Till alla Leverantörer E-FAKTUROR för info Tender notice

Deadline for tenders 7/1/2021, the notice is published between 4/23/2021 and 7/1/2021.
Det finns nu en möjlighet att skicka E-faktura till LKAB Moderbolag, LKAB Malmtrafik AB och LKAB Berg och Betong AB. Det gäller ditt företag om du inte redan idag är en EDI leverantör. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning. Mer information finns i bifogad fil som du kan ladda ner från portalen
20 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38586 - Butiksskyltar Kv.7-9 Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/1/2021,
Inom ramen för LKABs samhällsomvandling i Kiruna bygger LKAB bland annat 3st gallerior som planeras innehålla ca 50st butiker. Under hösten kommer vi därför ut med en förfrågan på skyltar för dessa 3 gallerior. Antalet skyltar är idag preliminära men det som uppskattas behövas är: 150st butikskyltar, inne och ute 9st entré skyltar över entré till galleria 3st orienteringsskyltar (ev. interaktiva) ej spec. antal hänvisningsskyltar Uppdraget planeras utföras som totalentreprenad med både leverans och montage av skyltar.
111 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38516 - Besiktning, renovering samt akut/förebyggande underhåll i dagbrott av skopor, flak samt underreden, Leveäniemi Tender notice

Deadline for tenders 6/13/2021, the notice is published between 3/17/2021 and 6/13/2021.
Besiktning, renovering samt akut/förebyggande underhåll i dagbrott av skopor, flak samt underreden
2 days left