Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-37579 - LKAB Malmtrafik AB K-terminal Bulleråtgärd Tender notice
new

Deadline for tenders 6/25/2020, the notice is published between 5/29/2020 and 6/25/2020.
Bulleråtgärd Lossningen vid Kiruna Terminalen. Tidigare publicerad 2019-09.
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38081 - Målning av tankstationer - Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 6/14/2020, the notice is published between 5/29/2020 and 6/14/2020.
Entreprenaden omfattar utvändig rengöring, målning av tankstationer. Vid behov skall uppsamlingskärl repareras/tätas. Samtliga tankstationer är innanför LKAB:s industriområde i Kiruna.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38070 - Rivningar östra Malmberget område 1 Tender notice
new

Deadline for tenders 6/21/2020, the notice is published between 5/29/2020 and 6/21/2020.
Rivningar av byggnader, sidobyggnader, infrastruktur samt infarter och parkeringar i östra Malmberget område 1
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38071 - Rivningar östra Malmberget område 2 Tender notice
new

Deadline for tenders 6/21/2020, the notice is published between 5/29/2020 and 6/21/2020.
Rivningar av byggnader, sidobyggnader, infrastruktur samt infarter och parkeringar i östra Malmberget område 2
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38082 - Tågdragning rågods Svv-Kmb-Svv Tender notice
new

Deadline for tenders 6/1/2020, the notice is published between 5/28/2020 and 6/1/2020.
Lastning samt transport av rågods från Svappavaara till Kiruna, Transport tomma vagnar för lastning till Svappavaara. I uppdraget ingår dragfordon samt växling.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38075 - Provdragning bult, tjockleksmätning betong samt spiling, MUJ Tender notice
new

Deadline for tenders 6/10/2020, the notice is published between 5/27/2020 and 6/10/2020.
Gruvan i Malmberget har behov av provdragning av bult, tjockleksmätning av betong samt spiling.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38050 - Från uppdrag: Betongtransporter Tender notice
new

Deadline for tenders 8/16/2020, the notice is published between 5/27/2020 and 8/16/2020.
Upphandling av betongtransporter från LKAB berg och betong (betongfabriken) till interna och externa kunder. Beräknad årsvolym betongtransport ca 65 000 m3 varav ca 40 000 m3 är sprutbetong till LKAB:s egna ortdrivning övrig betongtranport är ut bla till externa kunder. LKAB berg och betong levererar även betongpumpning efter kundönskemål.
79 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37913 - Containerställverk 400 V, Ny laddstation MUJ, Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 8/11/2020, the notice is published between 5/26/2020 and 8/11/2020.
Nytt containerställverk för ny laddstation Malmberget under jord.
74 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38047 - LF-38047 Utbyte likriktare KA2 och KK3 Tender notice
new

Deadline for tenders 6/8/2020, the notice is published between 5/26/2020 and 6/8/2020.
Upphandlingen avser utbyte av likriktare till KK3 avfallspumpstation, processgasfläktar och KA2 gemensamt, samt ombyggnation av belysning i ställverk avfallspumpstation. Projektet är uppdelat i huvuddel med optioner och sträcker sig fram till år 2021. Avtalsform NLM10. Se förfrågningsunderlaget för mer detaljer.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38068 - Från uppdrag: SUM Konsuln kraft Elinstallation LSP-Ställverk CA27 Tender notice
new

Deadline for tenders 6/9/2020, the notice is published between 5/26/2020 and 6/9/2020.
Överflyttning av lågspänningsdrifter från befintligt gammalt ställverk till nytt LSP ställverk.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38007 - Belysning snedbana Konsuln Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/25/2020 and 6/7/2020.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38069 - Borrning och installation av instrumentering, Vitåfors, Malmbergets sandmagasin Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/20/2020 and 6/7/2020.
Entreprenaden omfattar borrning och installation av instrumentering på dammanläggningen vid Malmbergets sandmagasin. Det är installation av Portrycksrör, Inklinometerrör och vattenståndsrör. Ordinarie drift kommer att pågå i området och samordning kommer att krävas.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38020 - Kiruna Anrikning 2 Ficktopp Statushöjning- Bygg/mek Tender notice

Deadline for tenders 6/11/2020, the notice is published between 5/19/2020 and 6/11/2020.
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Det är tre aktörer som ska underhålla anläggningen på sina områden med delade ansvar vilket gör det svårt att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöåtgärder och processrelaterade frågor. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar. Underhållsfönstret är begränsat eftersom hela ficktoppen normalt står tre till fyra dygn per år. Projektet kommer att utföra förbättringsåtgärder i KA2 Ficktopp för att få en bättre arbetsmiljö.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38021 - Kiruna Anrikning 2 Ficktopp Statushöjning- El/Automation Tender notice

Deadline for tenders 6/11/2020, the notice is published between 5/19/2020 and 6/11/2020.
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Det är tre aktörer som ska underhålla anläggningen på sina områden med delade ansvar vilket gör det svårt att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöåtgärder och processrelaterade frågor. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar. Underhållsfönstret är begränsat eftersom hela ficktoppen normalt står tre till fyra dygn per år. Projektet kommer att utföra förbättringsåtgärder i KA2 Ficktopp för att få en bättre arbetsmiljö. I denna upphandling så kommer El och automation att upphandlas
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38064 - Geoundersökning underground, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/18/2020 and 6/7/2020.
Geoundersökning - kärnprovtagning i jord (och några punkter i berg) för dammarna i Svappavaara.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38028 - KK3 Ökad kapacitet KK36DU023 - Skruvtransportör Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/18/2020 and 6/7/2020.
Skruvtransportör för stoft från järnmalm
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38027 - KK3 Ökad kapacitet KK36DU023 - Processel och Automation Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/18/2020 and 6/7/2020.
Befintligt DU-anläggning KK36DU023 ska kompletteras med en föravskiljare, en grovavskiljare samt ny styrning och övervakning, ny föravskiljare placeras bredvid befintlig DU-anläggning KK36DU023, ny grovavskiljare placeras i utfrakt KK3. Denna förfrågan avser processel samt allmän kraft och belysning för tillkommande byggnad samt funktioner.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38065 - Biologiska undersökningar i sjö och vattendrag, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 6/15/2020, the notice is published between 5/15/2020 and 6/15/2020.
Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i en sjö samt vattendrag i anslutning till LKAB:s verksamhet i Svappavaara
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37732 - Luleå Oljehamn Elmontage Tender notice

Deadline for tenders 6/5/2020, the notice is published between 5/15/2020 and 6/5/2020.
LKAB har för avsikt att avveckla befintliga oljepannor och övergå till fjärrvärme. Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ som är enkelt att underhålla och styra. Detta medför att en ny byggnad kommer att uppföras för fjärrvärme och ställverks-utrustning. För visning av området är det Markus Wahlberg 0727-128132. Obs!! kort räknetid
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38059 - Lyktstolpar etapp 1 Tender notice

Deadline for tenders 5/31/2020, the notice is published between 5/14/2020 and 5/31/2020.
Demontering av gamla lyktstolpar och montering av nya lyktstolpar på LKAB´s industriområde.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38023 - Ställverk K13 400V Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 6/2/2020, the notice is published between 5/14/2020 and 6/2/2020.
Ställverk K13 400V Kiruna
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37467 - Utbyggnad av kompressorstation ventilation Tender notice

Deadline for tenders 5/31/2020, the notice is published between 5/14/2020 and 5/31/2020.
Utbyggnad av kompressorstation ventilationsdel.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38060 - Ombyggnad luftbehandlingssystem, småbilsverkstaden Tender notice

Deadline for tenders 5/31/2020, the notice is published between 5/14/2020 and 5/31/2020.
Entreprenaden omfattar ombyggnad av luftbehandlingssystem på småbilsverkstaden i Bomsele.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38029 - Tires and tire service for LKAB Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/3/2020,
Tires and tire service in Kiruna, Svappavaara and Malmberget
125 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38050 - Från uppdrag: Betongtransporter Pre info notice

Preliminary publication of specification is 6/1/2020,
79 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38052 - Ny takbeklädnad & kontorsrenovering Lina älvs ställverk/pumpstation Tender notice

Deadline for tenders 6/11/2020, the notice is published between 5/12/2020 and 6/11/2020.
Ny takbeklädnad & kontorsrenovering Lina älvs ställverk och pumpstation Malmberget
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38046 - Bygg- och markentreprenad, Ånga i slurrytank, , MK3, Malmberget Pre info notice

Preliminary publication of specification is 6/1/2020,
Mark- och byggentreprenad Ånga i slurrytank MK3, Malmberget
35 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38026 - KK3 Ökad kapacitet KK36DU023 - Mark och byggarbeten Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/11/2020 and 6/7/2020.
Denna entreprenad avser stomkonstruktionen för en ökad kapacitet till befintlig dammutsugningsanläggning på KK3. Entreprenaden innefattar betongfundament samt stålstativ för upphängning av grovavskiljare med tillkommande serviceplan där belastning av befintligt system ska minskas.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38024 - KK3 Ökad kapacitet KK36DU023 - Kanalsystem Dammutsug Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2020, the notice is published between 5/11/2020 and 6/7/2020.
Denna Entreprenad avser nytt kanalsystem med tillhörande komponenter för ny Stoftreningsanläggning vid KK3 kylaravlastning och utfrakt, samt demontering och rivning av befintliga kanaler/kanaldelar
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37908 - Skyddsfyllning rör (säkring vattengångar) Kiruna. Tender notice

Deadline for tenders 6/5/2020, the notice is published between 5/8/2020 and 6/5/2020.
Lite förberedande arbeten för att skydda rör i backen behöver göras inför ny sjöbangård. Eventuellt kan vi behöva skydda visst kablage i backen också.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37994 - Utbyte och komplettering av brandlarm KA1 och KA2. Tender notice

Deadline for tenders 6/12/2020, the notice is published between 5/6/2020 and 6/12/2020.
Projekt ” Ställverksutbyte KA1-KK2” kommer vi under årliga underhållsstoppen renovera ställverksrum i 7 st etapper med start hösten 2020. I projektet ingår olika delprojekt inom områdena Bygg/mek., Ventilation /kyla, Brandlarm, EL-montage. I denna del så frågar vi på Brandlarm, KA1-KA2, enligt ABT06
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38038 - Komplettering med brandlarm i ställverk KK2 Tender notice

Deadline for tenders 6/12/2020, the notice is published between 5/6/2020 and 6/12/2020.
Projekt ” Ställverksutbyte KA1-KK2” kommer vi under årliga underhållsstoppen renovera ställverksrum i 7 st etapper med start hösten 2020. I projektet ingår olika delprojekt inom områdena Bygg/mek., Ventilation /kyla, Brandlarm, EL-montage. I denna del så frågar vi på Brandlarm, KK2, enligt ABT06
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37703 - Ventilation CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 6/3/2020, the notice is published between 5/6/2020 and 6/3/2020.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37804 - Service av vågar Tender notice

Deadline for tenders 6/25/2020, the notice is published between 5/6/2020 and 6/25/2020.
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37850 - Processvattenledningar KP30 Tender notice

Deadline for tenders 6/5/2020, the notice is published between 5/5/2020 and 6/5/2020.
I samband med en planerad höjning av klarningsmagasinets dammkrön och vattenyta avser LKAB att ersätta den befintliga Pumpstationen KP04 nedanför klarningsdammen med en ny Pumpstation kallad KP30. Denna förfrågan avser en del av en helt ny Processvattenledning från en planerad ny Pumpstationen KP30 upp till högreservoarerna vid SAK verken. Övriga delar av ledningen är uppdelad i 2 optioner, huvuddel 2 och huvuddel 3. I huvuddel 2 ingår dessutom en kortare sträcka med ny anslutande processvattenledning mellan den nya KP30 och den befintliga processvattenledningen. I huvuddel 3 ingår ett nödutskov utmed ledningen.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38005 - Rondering is- och snöhäng Kiruna, Svappavaara och Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 6/4/2020, the notice is published between 5/4/2020 and 6/4/2020.
Avtal Rondering för kontroll av is- och snöhäng som behöver tas ned samt avspärrning av område vid behov. Även takskottning vid extra beställning. Avtalet gäller för LKAB:s industriområden i Kiruna, Svappavaara samt Malmberget. Anbud kan lämnas för en, två eller alla tre orter.
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37186 - Nybyggnation av Bolagshotell i Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 6/3/2020, the notice is published between 4/24/2020 and 6/3/2020.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37989 - Malmberget MK3 – Ånga i slurrytank, Vattenreningsanläggning Tender notice

Deadline for tenders 6/3/2020, the notice is published between 4/24/2020 and 6/3/2020.
Rening av processvatten för användning i el-ångpanna 9MW, MK3, Malmberget.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38000 - Ny fördelning efter MAF-siktar Tender notice

Deadline for tenders 5/31/2020, the notice is published between 4/24/2020 and 5/31/2020.
Ny fördelning efter MAF-siktar
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37928 - Bostäder Kiruna Pre info notice

Preliminary publication of specification is 5/1/2020,
Samhällsomvandlingen i Kiruna pågår för fullt med att ersätta och flytta bostäder och verksamhetslokaler från det område som påverkas av gruvan. I nya utvecklingsområden uppförs nu och kommer att uppföras fastigheter. Fram till år 2030 behöver ca 1 500 bostäder uppföras utöver det som redan byggs. Gruvbrytningen av nuvarande huvudnivå under jord påverkar en tredjedel av samhället och ca 3500 människor behöver flytta. För att möjliggöra omvandlingen behöver LKAB entreprenader för markarbeten, bostadsbyggande, uppförande av villor och verksamhetslokaler. Nästa etapp kommer att omfatta ca200st lägenheter
0 days left