Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Upphandlingen pausas pga att kompletterande uppgifter hämtas in. Upphandling kommer återupptas om ca 3 veckor.

Visa pågående upphandlingar