Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38584 - Upphandling Oljeavskiljare MCV & bussgarage -Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 5/5/2021 and 5/16/2021.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38578 - Elentreprenad Fabian 1250 Etapp 2 Tender notice
new

Deadline for tenders 5/21/2021, the notice is published between 5/5/2021 and 5/21/2021.
I LKAB Malmberget anläggs ett nytt tappområde på Fabian 1250, detta är etapp 2 i projektet. Entreprenaden omfattar utförande av elinstallationer till tappslingan och två nya bergtappar.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38295 - Fabian 1250 Etapp 2 - Servicemedia Tender notice
new

Deadline for tenders 5/31/2021, the notice is published between 5/5/2021 and 5/31/2021.
I LKAB:s gruva i Malmberget skall anläggs ny produktionsområde i vid Fabian malmkropp avv1250. Förutom bergtappar, kraftförsörjning, ventilationsanläggning etc. skall servicemedia till tappar anläggas med tillhörande rörledningar, rörarmatur och räddningstjänstuttag.
26 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38503 - KK3 Indirekt kol Kraftkabel/Fiber Tender notice
new

Deadline for tenders 5/30/2021, the notice is published between 5/4/2021 and 5/30/2021.
LKAB avser att uppföra en ny byggnad för indirekt kolanläggning intill kulsinterverk 3. Denna entreprenad omfattar kommunikationsutrustning, kraftkabel 6kV och fiber.
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38472 - Hydraulik södermalm tg45 Tender notice
new

Deadline for tenders 6/6/2021, the notice is published between 5/4/2021 and 6/6/2021.
32 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38498 - KK3 Indirekt kol Mark/Bygg Tender notice
new

Deadline for tenders 6/8/2021, the notice is published between 5/4/2021 and 6/8/2021.
LKAB avser att uppföra en ny byggnad för indirekt kolanläggning och dammutsugningsanläggning intill kulsinterverk 3. Entreprenaden kommer att utföras i huvuddelar (HD) HD1 Omfattar mark/fundament/stödmur/el för indirekt kolanläggning. HD Omfattar mark/fundament för dammutsugningsanläggning.
34 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38543 - El och styr Tender notice
new

Deadline for tenders 6/2/2021, the notice is published between 5/4/2021 and 6/2/2021.
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser Processel och Automation för ny stoftreningsanläggning.
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38426 - Elmontage, Sovringsverket och Anrikningsverket Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 6/9/2021, the notice is published between 5/3/2021 and 6/9/2021.
Elmontage Sovringsverket och Anrikningsverket Malmberget.
35 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38580 - Ombyggnad trevägsventiler Dennevitz PC Tender notice
new

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 5/3/2021 and 5/17/2021.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38601 - Renovation 3 x 17,5 m Thickeners Tender notice
new

Deadline for tenders 6/7/2021, the notice is published between 5/3/2021 and 6/7/2021.
LKAB invites tenderers to submit Tenders for the design, manufacture, delivery and installation of upgrades for three existing ø17,5m Tailings Thickeners at Malmberget Concentrator Plant, in accordance with the description in this call for tenders. The overall aim of the project is obtaining reduced levels of suspended matter in overflow recirculation process water and to simplify maintenance. The Purchaser’s pursuing of the supply is conditioned on that the Purchaser’s board of directors decides to continue with the project. The board of directors of the Purchaser will decide in June, 2021
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38505 - KK3 Indirekt kol Mek/Ränna Tender notice
new

Deadline for tenders 5/27/2021, the notice is published between 5/2/2021 and 5/27/2021.
LKAB avser att uppföra en ny byggnad för indirekt kolanläggning intill kulsinterverk 3. Denna entreprenad omfattar Ränna eldfast material, tillverkning, demontage av befintlig ränna och montage ny ränna.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38252 - Ny ställverksbyggnad för KS utfrakt-Ventilation/kyla Tender notice
new

Deadline for tenders 5/28/2021, the notice is published between 5/2/2021 and 5/28/2021.
LKAB KS är i behov att byta ut befintligt containerställverk, KS53 utfrakt, till en ny byggnad med lågspänningsställverk och kabelvåning för att minska risken för produktionsstörningar. I denna förfrågan ingår ventilation & kyla
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38531 - Nytt pumphus KP12 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/30/2021, the notice is published between 4/30/2021 and 5/30/2021.
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38591 - Rengöring ventilationsanläggningar LKAB Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 4/23/2021 and 5/9/2021.
Rengöring av ventilationsanläggningar inom Sakverken LKAB Kiruna. Nedanstående fastigheter omfattas av uppdraget: KS, KA1, KA2, KA3, KK2, KK3, KK4 Totalt 120 objekt ingår i förfrågan.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38602 - Till alla Leverantörer E-FAKTUROR för info Tender notice

Deadline for tenders 7/1/2021, the notice is published between 4/23/2021 and 7/1/2021.
Det finns nu en möjlighet att skicka E-faktura till LKAB Moderbolag, LKAB Malmtrafik AB och LKAB Berg och Betong AB. Det gäller ditt företag om du inte redan idag är en EDI leverantör. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning. Mer information finns i bifogad fil som du kan ladda ner från portalen
57 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38481 - Förberedande Elarbete projekt SAK-NIDS Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/23/2021 and 5/16/2021.
I Kiruna behöver utrymmen frigöras för att kunna bygga ny deponiväg samt deponera gråberg på nytt område. Därmed behöver befintlig elkraft ändras för delar av L8, L11 samt L13. Denna entreprenad omfattar projektering, kabelförläggning i mark och demontage. Även befintlig fiber berörs och behöver ändras samt demonteras.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38597 - Mätficka överdel Tender notice

Deadline for tenders 5/10/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/10/2021.
Tillverkning och leverans av 1st överdel, mellandel, underdel, spillränna och dammkåpa för Mätficka .
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38582 - Installation grundvattenrör Södra deponin/Ala Lombolo Tender notice

Deadline for tenders 5/13/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/13/2021.
För att utöka LKAB:s övervakning av grundvattennivåer ska nya grundvattenhål borras. Förfrågan avser installation av två stycken bergrör utanför LKAB:s industriområde samt jord- och bergrör på två placeringar inom LKAB:s industriområde. Eventuellt kan hål antalet utökas om det anses behövas.
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38492 - Upphandling avseende Kvalité, Miljö- och arbetsmiljösamordnare mot Kiruna, Malmberget, Svappavaara och Luleå. Tender notice

Deadline for tenders 5/14/2021, the notice is published between 4/21/2021 and 5/14/2021.
LKAB avser upphandla Kvalité, Miljö- och arbetsmiljösamordnare mot Kiruna, Malmberget, Svappavaara och Luleå. Sektionen för arbetsmiljö och säkerhet (JMA) ska stötta den svenska verksamheten med utveckling inom arbetsmiljö och säkerhetsområdet. Vårt huvudfokus som sektion är att systematiskt utveckla arbetsmiljöarbetet, men vi stöttar även staber med operativt arbetsmiljöarbete. Vi söker nu en KMA-resurs som på ett strukturerat sätt, med god samarbets- och initiativförmåga operativt kan delta och samordna stabernas egna arbetsmiljöarbete i enlighet med LKAB:s riktlinjer och rutiner. Personen kommer i huvudsak tillhöra sektion för arbetsmiljö (JMA), men kommer även kunna hitta stöd i andra samverkansforum med LKAB:s andra operativa KMA-resurser. Befintlig personal inom JMA är stationerad i Kiruna och Malmberget och vi kan tillhandahålla kontorsplats på dessa orter i den mån det är lämpligt med avseende på COVID-19. För vår arbetsgrupp är det viktigt att ha ett inkluderande klimat där alla känner sig välkomna och vi ser därför fram emot de nya tankar, idéer och synsätt som ni har med er. LKAB eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning. Uppdragsbeskrivning/Omfattning Personen kommer att ingå i sektionen som stödresurs gentemot i första hand staber i det operativa arbetsmiljöarbetet. KMA-samordnaren kommer ha ansvar att planera, samordna, leda och styra kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet inom fastställda rutiner. Befattningen kräver god kommunikationsförmåga samt en pedagogisk fallenhet. KMA-samordnaren ska bl.a. – stötta organisationen inom KMA frågor med kompetens. – stötta organisationen med systemstöd och till viss del administration av arbetsmiljöinfo. – säkerställa att utbildningskrav på arbetsplatsens medarbetare är tydliga – säkerställa att kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljö beaktas i alla faser på arbetsplatsen, tex vid riskbedömning och riskhantering – introducera nya medarbetare i arbetsplatsens KMA-arbete – hålla sig informerad om gällande lagar, förordningar, policys, avtal, rutiner och instruktioner inom LKAB – verka för att arbetsplatsen följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt gällande rutiner och policys inom KMA området. – leda utredningar vid avvikelser – se till att relevanta dokument tex arbetsmiljörutiner för arbetsplatsen, är framtagna och tillse att dessa finns tillgängliga och är uppdaterade. – samordna och samarbeta med LKAB:s övriga avdelningar och externa resurser. – Innehav av BAS P/U eller motsvarande utbildning inom arbetsmiljö, innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter. – KMA deltar även vid behov vid projektmöten och arbetsmöten – kunskap om projektarbete är meriterande – kunskap om kemikaliehantering är meriterande – kunskap om LKAB:s riktlinjer och rutiner är meriterande – inneha B-körkort. – referensobjekt skall biläggas i CV - referenser och erforderliga utbildningsintyg Tidplan Uppdraget påbörjas omgående efter överenskommelse, uppskattad tid ca 50 procent av en heltid. Uppdragets omfattning utvärderas löpande och kommer löpa under hela 2021.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38594 - Hyresförnödenheter Tender notice

Deadline for tenders 5/21/2021, the notice is published between 4/21/2021 and 5/21/2021.
Förfrågan gällande hyresförnödenheter så som handverktyg, maskiner, bodar osv. Förfrågan gäller verksamhetsorterna Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38586 - Butiksskyltar Kv.7-9 Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/1/2021,
Inom ramen för LKABs samhällsomvandling i Kiruna bygger LKAB bland annat 3st gallerior som planeras innehålla ca 50st butiker. Under hösten kommer vi därför ut med en förfrågan på skyltar för dessa 3 gallerior. Antalet skyltar är idag preliminära men det som uppskattas behövas är: 150st butikskyltar, inne och ute 9st entré skyltar över entré till galleria 3st orienteringsskyltar (ev. interaktiva) ej spec. antal hänvisningsskyltar Uppdraget planeras utföras som totalentreprenad med både leverans och montage av skyltar.
148 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38233 - CA Bergspel B5 El-entreprenad Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/20/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 5/20/2021.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38231 - CA Bergspel B5 Byggentreprenad Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/24/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 5/24/2021.
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38570 - Kylvattenreturer till klarningsmagasin Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 5/16/2021.
LKAB har för avsikt att anlägga en drygt tre km lång ledning från pumpstation KP50, där kylvattenreturer från bland annat avgaspannor och kompressorer samlas upp, till klarningsmagasinet. Nedre delen av ledningen förbereds för att även att hantera flöden från pumpstation KP15.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38555 - Konsultupphandling "LOTS" för samhällsomvandling Tender notice

Deadline for tenders 5/7/2021, the notice is published between 4/19/2021 and 5/7/2021.
LOTS:en ska Fungera som kontaktperson och ha en dialog med de boende (eller deras ombud) i frågor som rör nästa boende eller andra särskilda behov hos hyresgästerna​
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38475 - Ramupphandling miljöinventering Tender notice

Deadline for tenders 5/10/2021, the notice is published between 4/16/2021 and 5/10/2021.
miljöinventeringar av byggnader
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38541 - Dammutsug Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/16/2021 and 5/16/2021.
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser ny stoftreningsanläggning för KK3 Utfrakt.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38473 - El och Styr södermalm tg45 Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/16/2021 and 5/16/2021.
ABK, Fiber, Tele, Kontaktledning, Styrsystem till projekt Södermalm tg 45 som är en förlängning av befintlig spårnivå
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38404 - LKAB KA2 Ficktopp Statushöjning El/Automation Tender notice

Deadline for tenders 5/13/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/13/2021.
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Det är tre aktörer som ska underhålla anläggningen på sina områden med delade ansvar vilket gör det svårt att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöåtgärder och processrelaterade frågor. Projektets syfte är att förbättra arbetsmiljön för de som vistas i KA2 ficktopp. Denna förfrågan avser El/Automation.
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38499 - KK3 Indirekt kol Bygg/Bandgång Tender notice

Deadline for tenders 5/11/2021, the notice is published between 4/14/2021 and 5/11/2021.
LKAB avser att uppföra en ny byggnad för indirekt kolan-läggning intill kulsinterverk 3. Denna entreprenad omfattar: Ombyggnad balk under silo Tillverkning och montage av bandgång, flytt av trapp samt ombyggnad av yttervägg, fasad och stålstomme
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38394 - Hydraulikanläggning tillhörande tillsatsmedelsanläggning KA1 Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/14/2021 and 5/16/2021.
LKAB avser att anlägga en ny tillsatsmedelsanläggning för Kiruna Anrikningsverk 1. Anläggningen placeras i en ny väderskyddad byggnad, för att förbättra både arbetsmiljö och samtidigt ge förutsättningar för en stabilare och mer underhållsvänlig process. Denna förfrågan avser till den nya byggnaden leverans som avser nytt hydraulaggregat inkl rördragning och avstängningsluckor, cylindrar och avstängningskranar
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38483 - Mark och infrastruktur Noulajärvi område för Kulturhus GVE Tender notice

Deadline for tenders 5/23/2021, the notice is published between 4/13/2021 and 5/23/2021.
Anläggande av tomtmark, vägar, dagvattenlösning, vatten/avlopp, belysning etc på fastigheten Gällivare 22:24 . I uppdraget ingår även anläggning av gata fram till tomterna i fråga.
18 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38422 - KS Dammutsug Finkrossverk, Bygg, Vent, DU, VS Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/12/2021 and 5/16/2021.
Ficktoppen i finkrossverket är det enda området i Kiruna Sovringsverk som helt saknar dammutsug. Processen består av 4 st inkommande bandtransportörer som via 4 st fördelningsband och rännor fördelar all inkommande råmalm från KUJ och konsulgruvan i 5 st fickor. Avsaknaden av dammutsug på ficktoppen medför att arbetsmiljön idag är bristfällig, dels pga. damning men även pga. att ammoniak som utsöndras vid brytningen följer med råmalmen upp till ficktoppen. För att förbättra miljön ska en ny dammutsugningsanläggning med tillhörande kanalsystem installeras. I och med att varm inomhusluft förs bort från ficktoppen med det nya dammutsuget ska denna värme återvinnas via 2 st roterande värmeväxlare placerade i en separat byggnad inne på ficktoppen plan -106.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37991 - Skyddsskrotning, Leveäniemi Tender notice

Deadline for tenders 5/18/2021, the notice is published between 4/11/2021 and 5/18/2021.
Skrotning Leveäniemi
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38524 - Vägbyggnad Fabian 1250 etapp 2 MUJ Tender notice

Deadline for tenders 5/7/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/7/2021.
Vägkonstruktion, asfaltering samt anläggning av dräneringsledning (betong samt stålrör) med tillhörande dräneringsbrunnar avseende transportort Fa1250 och tappar 234 och 235. Utförandeentreprenad enligt AB04
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38025 - KK3 Ökad kapacitet KK36DU023 - Byte fläkt 36FL023 Tender notice

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/9/2021.
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser ny fläkt med tillhörande kanaler till befintlig stoftreningsanläggning.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38565 - Utbyggnad av kontor - stål och prefabstomme Tender notice

Deadline for tenders 5/7/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/7/2021.
Stål och prefabstomme till anrikningsverket Malmberget
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38566 - Värderare för värdering av småhus i Malmberget och Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/16/2021.
Värderare för värdering av småhus i Malmberget och Kiruna med anledning av pågående samhällsomvandling.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38556 - Tillverkning och montage av brygga och trappa, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 5/18/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/18/2021.
Tillverkning och montage av brygga med tillhörande trappa vid transportör i rökgasreningen i Svappavaara.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38550 - SVP Vattenhantering Torr deponi - Mark och rörledningar Tender notice

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/9/2021.
Markarbeten för anläggning av uppsamlande dike, sedimentationsbassänger, oljeavskiljning samt brunn och överbyggnad för mätning. Markledning från mätbrunn till Metträsket.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37923 - Södermalm, Spårarbeten Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/7/2021 and 5/16/2021.
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tapp-grupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Till denna förlängning behövs spårarbeten Denna förfrågan avser spårarbeten till den nya tappgruppen TG45.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38482 - LKAB Narvik Terminal – Elektrooppgradering & lysmaster Tender notice

Deadline for tenders 5/10/2021, the notice is published between 4/6/2021 and 5/10/2021.
LKAB Narvik Terminal – Elektrooppgradering & lysmaster
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38546 - Trapphusrenovering Hermelinsgatan 80 och 84 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/6/2021, the notice is published between 3/31/2021 and 5/6/2021.
Trapphusrenovering Hermelinsgatan 80 och 84 Kiruna
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38548 - Dörrbyte Bolagsområdet Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/11/2021, the notice is published between 3/31/2021 and 5/11/2021.
Dörrbyte Bolagsområdet Kiruna LKAB Fastigheter
6 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38317 - Efterflytt SG - Generalentreprenad MUJ Tender notice

Deadline for tenders 5/24/2021, the notice is published between 3/31/2021 and 5/24/2021.
Generalentreprenad VVS, EL, Bygg mm
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38530 - Avtal för VS-, VA-, ventilations- och isolerings artiklar Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 3/24/2021 and 5/16/2021.
Förfrågan rör leverans av VS-, VA-, ventilations- och isolerings artiklar till LKAB och dess dotterbolag på verksamhetsorterna, Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38525 - Elmaterialavtal Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/19/2021,
Förfrågan rör leverans av elmaterial till koncernens verksamhetsorter Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38523 - Verktygsavtal Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 3/19/2021 and 5/16/2021.
Förfrågan rör leverans av verktyg till LKAB och dess dotterbolag på verksamhetsorterna, Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38230 - CA Bergspel B5 Mek-entreprenad -898 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 3/19/2021 and 5/9/2021.
Demontage och montage av skipfyllning
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38525 - Elmaterialavtal Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 3/19/2021 and 5/16/2021.
Förfrågan rör leverans av elmaterial till LKABs och dess dotterbolag på verksamhetsorterna, Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37922 - Södermalm, Byggarbeten, Schakt Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 3/16/2021 and 5/9/2021.
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Denna förfrågan avser bygg-, mek- och spårarbeten kring den nya tappgruppen TG45. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38441 - Energideklarationer Kiruna C Tender notice

Deadline for tenders 5/30/2021, the notice is published between 2/10/2021 and 5/30/2021.
Energideklarationer Kiruna C
25 days left