Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-37809 - Elmontage labratorium Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 2/21/2022, the notice is published between 1/28/2022 and 2/21/2022.
Denna förfrågan avser elektrisk leverans och installation av givare, skåp, kablage och tillhörande utrustning för ny Laboratorieutrust-ning.
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38849 - LNG to LKAB iron ore pellets production in Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 2/17/2022, the notice is published between 1/27/2022 and 2/17/2022.
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38939 - Renovering & uppgradering av Alliansen uppfordringsanläggning, Elentreprenad Kross 64 Tender notice
new

Deadline for tenders 2/25/2022, the notice is published between 1/27/2022 and 2/25/2022.
Denna entreprenad omfattar El-entreprenaden för arbetet för Allian-sen 600 där Kross 64 finns. Demontering och bortforsling av gamla transformatorn, gamla ställ-verken 6kV och 0,4kV, I/O-skåpet, kablage för dammutsugning, hyd-raulik (t.ex. givare, fläktar, pumpar, spjäll, säkerhetsbrytare o.s.v.), kraftcentraler samt rivning av kablage till dessa delar. Nyinstallation av högspänningskablage mellan ställverk, kanalisat-ion, kraftkablage upp till 1000V, kablage för styr- och övervakning-system mot kross 64, samt omläggning av kablage till Hydraul-aggregat. Denna beskrivning är upprättad utan mängdförteckning, om ej an-nat anges tas mängd och typ från ritning. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38902 - Elinstallation KK4 Kylaravlastning och Utfrakt Tender notice
new

Deadline for tenders 2/20/2022, the notice is published between 1/27/2022 and 2/20/2022.
Arbetsmiljön vid KK4 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framför allt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser elinstallation för ny filteranläggning KK473DU003, samt befintliga filteranläggningar KK473DU001 och KK473DU002.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38779 - SAK Kiruna Ställverksutbyte KA1-KK2 Ventilation/Kyla Tender notice
new

Deadline for tenders 2/27/2022, the notice is published between 1/27/2022 and 2/27/2022.
Denna förfrågan omfattar ventilations- och kylsystem för ställverk ingående i Etapp 3; KA1 CA10 och KK2 ställverk plan 160. I entreprenaden ingår rivning av befintliga ventilations- och kylsystem, samt leverans och montage av nya ventilations- och kylsystem enligt ritningar och beskrivningar.
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38780 - SAK Kiruna Ställverksutbyte KA1-KK2 El och Styr Tender notice
new

Deadline for tenders 2/27/2022, the notice is published between 1/27/2022 and 2/27/2022.
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för. leverans, montage, konstruktion, programmering, idrifttagning, injustering, provning, märkning, dokumentation m.m. av el-, styr-, regler- och övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38934 - Sikre Bandtransportører, Narvik - Mek.tjenester Tender notice
new

Deadline for tenders 2/21/2022, the notice is published between 1/27/2022 and 2/21/2022.
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38966 - RGK - Ombyggnation Svampar bygg gruvvent KV33 KV40 samt 2610 Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 2/9/2022,
Ombyggnation av svampar., ca 600 timmar.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38973 - Gruvvent - Mek VVS Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 3/22/2022,
Tillverkning och montage av nya ventilationskanaler för värmeväxlare med tillhörande kanalstöd. Nya gångbryggor, tillträdesvägar och markarbeten. Installation av nya luftspjäll.
61 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38974 - Gruvvent - EL Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 3/2/2022,
Elinstallation av nya luftspjäll samt diverse givare för nya värmeåtervinning. ca 1500 timmar
61 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38922 - Järnvägsficka Väggar och Tak SK, Byggentreprenad, SVP Tender notice
new

Deadline for tenders 2/20/2022, the notice is published between 1/25/2022 and 2/20/2022.
Objektet avser åtgärd av tak och väggar som har konstaterade bris-ter. Bristerna kommer att åtgärdas med att demontera och ersätta bärande balkar och kringutrustning enligt framtaget förfrågningsunderlag. Antagen entreprenör ansvarar för inköp, tillverkning samt utbyte av material enligt framtagna handlingar redovisade i förfrågningsunderlaget. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38798 - Alliansen uppfordring och kross 64, Pump & Röranläggning Tender notice
new

Deadline for tenders 2/28/2022, the notice is published between 1/25/2022 and 2/28/2022.
Denna entreprenad omfattar VS Media pump och spolvatten installation i Laven och Kross 64, se 11.1 Teknisk Beskrivning MEK MEDIA. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
32 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38943 - KA2 ofloterad slurry till KA1, SAK 14,8 Tender notice
new

Deadline for tenders 2/14/2022, the notice is published between 1/24/2022 and 2/14/2022.
Upphandling av pump och ledningsdragning med tillhörande funktioner, samt demontage av befintlig ledning.
18 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38903 - Kanalsystem Dammutsug Kylaravlastning och Utfrakt Tender notice
new

Deadline for tenders 2/20/2022, the notice is published between 1/24/2022 and 2/20/2022.
Arbetsmiljön vid KK4 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framför allt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser kanalsystem för kylaravlastning och utfrakt. Navis-modell skickas på begäran.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38950 - Utbildning L-ABC Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Ramavtal avseende konsulttjänster L-ABC – Vuxen HLR med hjärtstartare
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38952 - Utbildning Truck Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Gaffeltrucksutbildning
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38953 - Utbildning Tung lastbil Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Utbildning förarbevis Tung Lastbil
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38954 - Utbildning Travers Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Travers/ Kran utbildning
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38955 - Utbildning Fallskydd Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Fallskyddsutbildning
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38956 - Utbildning Räddning i schakt Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Utbildning Räddning i schakt
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38957 - Utbildning Ställningsbyggnad Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Ställningsbyggnads utbildning - allmän 2-9 meter
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38958 - Utbildning YKB Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Yrkesförarkompetensutbildning (YKB), utbildningen riktar sig till vår personal som kommer att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38959 - Utbildning Skylift – mobila arbetsplattformar Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Skylift – mobila arbetsplattformar
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38960 - Utbildning Hjullastare C2 Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/22/2022 and 2/6/2022.
Utbildning Hjullastare C2
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38884 - Kv 64 Flerbostadshus och förskola Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2022, the notice is published between 1/21/2022 and 3/4/2022.
Nybyggnation av flerbostadshus och förskola på kvarter 64
36 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38948 - Utläggarvinge till rulltrumma SVP Tender notice

Deadline for tenders 2/13/2022, the notice is published between 1/21/2022 and 2/13/2022.
Utläggarvinge till rulltrumma SVP
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38947 - Värmeledning KK4-KK17 Pre info notice

Preliminary publication of specification is 1/28/2022,
Denna entreprenad avser tillverkningen monteringen av två isolerade värmeledningar från rökgaskondenseringen via bryggan till KK4 rullhuset genom detta och vidare via skywalk till inkoppling på befintlig ledning vid KK17 samt tillbaka igen samma väg till rökgaskondenseringen. Två cirkulationspumpar skall installeras i rullhuset som tryckhöjer och cirkulerar värmevattnet.
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38859 - MBGT Dammhöjning 2022 Damm A-B-F, Markentreprenad Tender notice

Deadline for tenders 2/13/2022, the notice is published between 1/20/2022 and 2/13/2022.
Sandmagasinets stödbank ska utökas, dessutom ska krönet höjas. Dessutom så skall ett antal instrument höjas under entreprenaden. Planerad projektstart är under mars månad 2022.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38749 - NKC Kvarter 93 Tender notice

Deadline for tenders 2/25/2022, the notice is published between 1/19/2022 and 2/25/2022.
Ny byggnation: EaF Frälsningsarmen EaF OddFellow Lägenheter
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38924 - Höjning av utskovet på Sandmagasinet i Vitåfors, Malmberget Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/1/2022,
Entreprenad avseende höjning av utskovet från sandmagasinet i Vitåfors, Malmberget. I projektet ingår även arbeten på styrvallarna och hästskodammen. Arbetet kommer omfatta betongarbeten, schakt och fyll samt mekaniska konstruktioner. Planerad projektstart är under maj
63 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38938 - Tillverkning spillficka 3A kanal mot kylare SK43KA001 Tender notice

Deadline for tenders 2/13/2022, the notice is published between 1/17/2022 and 2/13/2022.
Tillverkning spillficka 3A kanal mot kylare SK43KA001
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38936 - Elinstallation nya ventilationsanläggningar MCV Pre info notice

Preliminary publication of specification is 2/15/2022,
Befintlig ventilation i MCV ska demonteras och ersättas med ny och modern utrustning. Entreprenaden omfattar demontering av gammalt kablage samt installation av el till nya ventilationsanläggningar. Ca 700 timmar
47 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38935 - Installation I/O-ö 23FL039, LKAB Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 1/14/2022 and 1/30/2022.
Ett I/O-skåp ska levereras samt installeras inne i byggnaden för 23FL039. Till denna ska en smörjutrustning anslutas.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38840 - Ny tryckluftsledning ANR – SN stollen Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2022, the notice is published between 1/14/2022 and 2/11/2022.
Entreprenaden omfattar arbete med befintlig ledning från CU3 till SN-stollen förlagd i berget som skall ersättas med ny tryckluftsledning från anrikningsverket nivå 1 till SN-stollen.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38877 - Ny rökgaskanal TPH2 fläkt KK4 RGK Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/13/2022 and 2/6/2022.
I delprojekt KK4 Ny rökgaskondensering byggs en ny skrubberlösning för rökgaskondensering tillhörande KK4 i Kiruna. För anslutning till befintlig TPH2-fläkt i KK4:as fläkthus ska en om- och tillbyggnad av rökgaskanal utföras, där rökgasen ska fördelas vidare via ett byxrör till skrubber respektive skorsten. Denna entreprenad omfattar mekarbeten för om- och tillbyggnad av rökgaskanal inklusive fördelningslåda.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38896 - Ramavtal underhållstjänster Tender notice

Deadline for tenders 2/18/2022, the notice is published between 1/12/2022 and 2/18/2022.
Upphandling av ramavtal för underhållsarbeten, service och mindre entreprenader inom nedan angivna områden: - Elinstallation - Elkraft (Starkström) - Elmek - Instrument, styr & reglerteknik - Hydraulik - Smörjning - Fordonsmek, entreprenadmaskiner - Vulkning & gummering - Slitageskydd polyuretan & gummi - Pumpservice - DU-anläggning & blåsmaskiner - Bandtransportörer inkl. bandavskrapare - Rör/VVS - Ventilation - Isolering - Plåtarbeten - Inspektion av rörledningar - Målning fastighet - Glasarbeten - Mattläggning - Brandlarm - Brandskydd - Sprinklersystem - Tak bitumenbaserade tätskikt - Betongarbeten - Blästring & industrimålning - Kompressorer, tryckluftssystem - Kameror i varm process - Transmissioner & växlar - Gaffeltruckar - Industridammsugare - Svetsutrustning
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38894 - LKAB Malmtrafik Utbyte ventilationsaggregat lokstall Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2022, the notice is published between 1/12/2022 and 2/11/2022.
ABT
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38920 - Materialinventering, sanering, selektivrivning samt maskinrivning Hjorten, Järven 7, Smörjaren m m Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2022, the notice is published between 1/10/2022 and 2/15/2022.
Entreprenaden omfattar materialinventering, sanering, selektivrivning samt maskinrivning av befintliga byggnader på fastigheterna Järven 7, Smörjaren och småhus del 1. Materialinventering och sanering är utförd i kv Hjorten i tidigare etapp, här omfattar det selektivrivning samt maskinrivning.
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38926 - Complete set of lining SA14KV001, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 1/4/2022 and 1/31/2022.
Complete set of lining SA14KV001, Svappavaara
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38834 - Uppvärmning tilluft till KUJ CA 5130 Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 12/27/2021 and 1/30/2022.
Gruvan i Kiruna (KUJ) ventileras genom att stora mängder friskluft tillförs i ett antal tilluftsschakt. Ventilationsanläggningen CA5130 förses med ett nytt luftintag och batterier ovan jord och nya fläktar på nivå 275. Den nya tilluftsförsörjningen säkerställer att anslutna anläggningar i KUJ 540m (besöksgruvan och gruvbygg), kontor och verkstäder på 775m samt fördelningsnivå (833m) med friskluft.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38802 - Service och support av Siemens PCS7, Kiruna, K-Terminalen Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/23/2021 and 1/31/2022.
Förfrågan gäller genomförande av service och support av Siemens styrsystem PCS7 i Kiruna, K-terminalen.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38836 - Elentreprenad CA 5130 Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/23/2021 and 1/31/2022.
Ventilationsanläggningen CA5130 förses med ett nytt luftintag och batterier ovan jord och nya fläktar på nivå 275. Den nya tilluftsförsörjningen säkerställer att anslutna anläggningar i KUJ 540m (besöksgruvan och gruvbygg), kontor och verkstäder på 775m samt fördelningsnivå (833m) med friskluft. Denna elentreprenad är uppskattad till 3000 timmar.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38854 - KK2 NY AVGASPANNA WHB/WASTE HEAT BOILER Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/23/2021 and 1/31/2022.
The delivery consists of design, manufacture, delivery and assembly of a waste heat boiler. The delivery includes boiler, pipes, pumps, valves, measurement equipment, soot blowers, steam drum, feedwater water tank, heat exchangers, soot screws, dry cooler, security systems, measuring instruments, control valves including actuators. etc. The delivery does not include, electricity work, programming DCS, buildings, walkways etc.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38654 - Bergsilo för pellets - El och automation Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 12/23/2021 and 1/30/2022.
El och automation i projekt SAK Bergsilo för pellets
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38856 - Utbyggnad Elrum MK3, Elmontage, MBGT Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/22/2021 and 1/31/2022.
LKAB’s pelletsverk MK3 i Malmberget har ett tillbyggt maskinhus intill rostervagnsverkstaden som innehåller ställverk, kabelvåning samt ventilationsvåning. Då befintlig byggnad med tiden har blivit för liten rent utrymmesmässigt har LKAB ett behov att bygga ut ett nytt eldriftrum vilket är projektets mål. Denna entreprenad omfattar montage för El- och styr-installationer Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38923 - Montage av ljudabsorbenter Viri 1000 Truckverkstad, MUJ Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2022, the notice is published between 12/22/2021 and 2/10/2022.
Montage av ljudabsorbenter Viri 1000 Truckverkstad, MUJ
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38641 - Båstömning vån 3 ANR Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/30/2022.
Båstömning vån 3 ANR Malmberget
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38855 - Mark/Bygg Utbyggnad elrum MK3, MBGT Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/31/2022.
LKAB’s pelletsverk MK3 i Malmberget har ett tillbyggt maskinhus intill rostervagnsverkstaden som innehåller ställverk, kabelvåning samt ventilationsvåning. Då befintlig byggnad med tiden har blivit för liten rent utrymmesmässigt har LKAB ett behov att bygga ut ett nytt eldriftrum vilket är projektets mål. Denna entreprenad omfattar bygg- och markarbeten.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38895 - MK3 Utbyggnad elrum, ventilation & kyla, MBGT Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/31/2022.
Denna entreprenad omfattar rivning av befintligt, samt leverans och montage av nytt ventilationssystem och tillhörande shuntgrupper för värme och kyla inkl. rörsystem. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38807 - Infrastruktur Norr Kiruna, Mark för spårbyggnad Infrastruktur Norr Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 2/10/2022.
LKAB avser göra förberedande arbeten för en framtida Ny Sjöbangård i Kiruna. I arbetena ingår i huvudsak markarbeten med schakt och fyllningar, kanalisation i mark såsom el, opto, tryckluft, kontaktledningsfundament och övriga arbeten.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38808 - Infrastruktur Norr Kiruna, Mark för övrig Infrastruktur Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 2/10/2022.
LKAB avser att i samband med anläggande av en Ny Sjöbangård i Kiruna bland annat anlägga ny infartsväg med tillhörande GC-väg, ersätta delar av Fjärrvärme, Vatten och Avlopp samt Högspänningskablage. I arbetena ingår i huvudsak markarbeten med schakt och fyllningar, vägöverbyggnader, förläggning av media i mark, kompletteringar av skalskydd, belysning och övriga arbeten.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38883 - Bygg Skrubberbyggnad TPH2 kanal KK4 Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/30/2022.
Entreprenaden innefattar utförande av byggnad placerad mellan avgaspanna 4 och stora skorstenen i KK4, Kiruna. Byggnaden innefattar stålstomme med grundläggning, väggar av betong sockel, isolerande fasadelement samt isolerat tak. Ingår även - grundläggning för stor utrustning inuti byggnad, - pumpgrop, - entresolvåning. Volym byggnad ~7 x 16 x 19 (m). (b x l x h)
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38900 - LKAB Svappavaara Kulsinterverk Tillverkning av Dragbalkar Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/31/2022.
Inköp av Tillverkning och Leverans av Dragbalkar Sliglager. Balkarna ska bytas ut under 2022
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38826 - ROT Gruvfogdebostaden, Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 12/17/2021 and 2/6/2022.
Entreprenaden omfattar ROT-arbeten av befintlig byggnad på Talgoxegränd 2, Gällivare. Entreprenaden omfattar även en del markåtgärder enligt FFU. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38917 - Balkongrenovering Dübengatan 1 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2022, the notice is published between 12/16/2021 and 2/1/2022.
Balkongrenovering Dübengatan 1 Kiruna
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38918 - Trapphusrenovering Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2022, the notice is published between 12/16/2021 and 2/1/2022.
Trapphusrenovering Kiruna
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38919 - Utvändig målning Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2022, the notice is published between 12/16/2021 and 2/15/2022.
Utvändig målning Kiruna
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38908 - KA1 Ny Markyta och stödmur Pre info notice

Preliminary publication of specification is 2/15/2022,
Entreprenaden innefattar: Schaktning ca 20 000 m³. Ny stödmur, höjd ca 17m, utbredning totalt ca 126 lpm. Inkluderar pålning samt bergsförankrade dragstag. Fyll ca 34 000 m³.
47 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38875 - Städtjänster LKAB Fastigheter Kiruna och Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/14/2021 and 1/31/2022.
Städtjänster LKAB Fastigheter Kiruna och Gällivare
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38885 - KK2 Utbyte av tuber i avgaspanna Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 12/8/2021 and 1/30/2022.
Utbyte av panntuber i avgaspannan vid Kiruna Kulsinterverk 2. Grindarna tillhandahålls av beställare och arbetet ska utföras enlig SS-EN 12952. Elarbeten ingår inte i entreprenaden.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38898 - Delivery of electric CO2 free LHD’s Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/6/2021 and 1/31/2022.
LKAB Malmberget’s underground mine needs to replace current diesel LHD's (capacity 21 ton) with an electric machine with comparable capacity and size, or an increased number of smaller machines (18-20 tonnes).
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38866 - fordonsvåg för lok Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 12/6/2021 and 1/30/2022.
Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera Fordonsvåg för lok.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38821 - kv. Gladan – Nybyggnation bostäder, affärs- och kontorslokaler GVE Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2022, the notice is published between 12/3/2021 and 2/28/2022.
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Lokalerna färdigställs av sidoentreprenör, som samordnas av kontrakterad totalentreprenör
32 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38864 - Vattenprinkleranläggning Pumpkedjan Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 11/24/2021 and 1/31/2022.
ABT 06 upphandling för uppförande av sprinkleranordning för kabelstegar KP57, KP90, KP112 och KP136
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38865 - Gassläckningsanläggningar Pumpkedjan Kiruna UJ Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 11/24/2021 and 1/31/2022.
ABT 06, Gassläckningsanläggning för ställverk. KP57, KP90, KP112 och KP136
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38795 - Styrentreprenad Kylanläggning KUJ 1365 Pre info notice

Preliminary publication of specification is 2/2/2022,
Programmering/applikation för styrsystem till kylanläggning i KUJ 1365m. ca 200 timmar.
32 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38426 - Elmontage, Sovringsverket och Anrikningsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 2/17/2022, the notice is published between 5/3/2021 and 2/17/2022.
Elmontage Sovringsverket och Anrikningsverket Malmberget.
21 days left