Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38001 - Loggrar för grundvattennivåmätningar - Kiruna Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 4/3/2020,
LKAB arbetar med att ta fram ett kontrollprogram med syfte att öka förståelsen och kunskapen om grundvattenförhållandena i området kring bolagets gruvindustriområde i Kiruna. I dagsläget har LKAB Kiruna 34 grundvattenrör med manuella loggrar som stegvis ska bytas ut mot automatiska loggrar med syfte att i realtid kunna övervaka huruvida gruvbrytningen kan påverka grundvattennivån. Till en början har LKAB för avsikt att installera automatiska tryckloggrar i ett urval av borrhålen och utvärdera hur väl det fungerar. LKAB har för avsikt att över tid helt ställa om till automatiserad grundvattennivåmätning
26 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38001 - Loggrar för grundvattennivåmätningar - Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 4/30/2020, the notice is published between 4/3/2020 and 4/30/2020.
Upphandling av loggrar samt kontrollprogram för grundvattennivåmätningar runt LKAB:s verksamhet i Kiruna
26 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37985 - Sanering och Materialinventering av Entitan 8 (Focus), malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 5/3/2020, the notice is published between 4/3/2020 and 5/3/2020.
Materialinventering och sanering av kvarteret Entitan 8 (Focushuset) i Malmberget.
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37932 - LKAB Malmtrafik Vitåfors Terminal Carport Tender notice
new

Deadline for tenders 4/23/2020, the notice is published between 4/3/2020 and 4/23/2020.
LKAB Malmtrafik Terminal Vitåfors. Bygge av carport
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37920 - Förläggning, skarving, terminering av fiberoptisk kabel Tender notice
new

Deadline for tenders 5/3/2020, the notice is published between 4/2/2020 and 5/3/2020.
Entreprenaden omfattar kabelförläggning, fiber terminering och kontaktering. Montage av gruvfiberskåp av väggmodell samt fiberboxar trådledare och trådhållare i dataställ enligt underlag av Beställaren.
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37995 - Reconding av personbilar, LKAB Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 4/14/2020, the notice is published between 4/2/2020 and 4/14/2020.
Reconding av personbilar, LKAB Malmberget
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37997 - Viktigt information. Leverantörshandbok Ny version 1.7 Tender notice
new

Deadline for tenders 5/1/2020, the notice is published between 4/2/2020 and 5/1/2020.
LKAB:s leverantörshandbok version 1.7 har släppts. En förändring som nu införs är att LKAB i nya eller omförhandlade kontrakt endast tillåter två underentreprenörsled. Övriga förändringar i LKAB:s leverantörshandbok handlar om uppdaterad leverantörsuppförandekod, trafiköverträdelser, larmnummer och hantering av utsläpp. Du hittar leverantörshandboken på leverantörssidan.
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37996 - Nedre plåtstyrning till Tömningsläge 1-4 Tender notice
new

Deadline for tenders 4/20/2020, the notice is published between 4/2/2020 and 4/20/2020.
Tillverkning av Plåtstyrning för tömningsläge i KUJ
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37966 - Mobilt räddningsspel för gruva Tender notice
new

Deadline for tenders 4/17/2020, the notice is published between 4/1/2020 and 4/17/2020.
Mobilt räddningsspel för gruva
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37993 - Takbyte Vaktgatan 11 Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 5/5/2020, the notice is published between 4/1/2020 and 5/5/2020.
Takbyte Vaktgatan 11 Kiruna
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37992 - Bärare med påbyggnad Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 5/4/2020, the notice is published between 4/1/2020 and 5/4/2020.
Konstruktion, tillverkning och leverans av en bärare med påbyggnad typ. (Lastbil med sax-flak), i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan för leverans till LKAB Kiruna
30 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37907 - Dragning av el Manskapshus A och B Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 4/24/2020, the notice is published between 3/31/2020 and 4/24/2020.
Dragning av el Manskapshus A och B LKAB Kiruna
20 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37974 - Complete set of lining SA14KV001 Tender notice

Deadline for tenders 4/15/2020, the notice is published between 3/30/2020 and 4/15/2020.
Complete set of lining SA14KV001
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37990 - Montage/demontage -el, ventilationsspjäll Anrikningsverket Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2020, the notice is published between 3/30/2020 and 4/19/2020.
Montage/demontage -el, ventilationsspjäll i Anrikningsverket Malmberget.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37982 - Fönsterbyte, målning fasad Genvägen 27A Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2020, the notice is published between 3/26/2020 and 4/19/2020.
Fönsterbyte, målning fasad Genvägen 27A. I enlighet med förfrågan.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37983 - Montage/demontage Linaälvpumpstation Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2020, the notice is published between 3/26/2020 and 4/19/2020.
Montage/demontage av startutrustning i ställverk Linaälvpumpstation.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37979 - Kärnborrning Kiruna stad Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2020, the notice is published between 3/25/2020 and 4/19/2020.
LKAB utför markundersökningar i Kiruna stad för kartläggning av potentiella deformationszoner i berg.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37911 - Flerbostadshus samt lokal på Repisvaara NO 14, Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 4/26/2020, the notice is published between 3/25/2020 and 4/26/2020.
Nybyggnation av flerbostadshus ca. 14-16 lägenheter samt lokalyta på Repisvaara NO, Gällivare.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37975 - Fönsterbyte Hjalmar Lundbohmsvägen 6, 8 och 12 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/29/2020, the notice is published between 3/24/2020 and 4/29/2020.
Fönsterbyte Hjalmar Lundbohmsvägen 6, 8 och 12 Kiruna
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37976 - Utvändig målning Hjalmar Lundbohmsvägen 6, 8 och 12 Tender notice

Deadline for tenders 4/29/2020, the notice is published between 3/24/2020 and 4/29/2020.
Utvändig målning Hjalmar Lundbohmsvägen 6, 8 och 12
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37977 - Relining Thuleområdet Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/29/2020, the notice is published between 3/24/2020 and 4/29/2020.
Relining Thuleområdet Kiruna
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37943 - Pappläggning av Tak LKAB i Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/20/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 4/20/2020.
Pappläggning av Tak LKAB i Kiruna
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37973 - Upphandling inför nytt ramavtal - Smörjmedel Tender notice

Deadline for tenders 4/15/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 4/15/2020.
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37765 - Gångbryggor grate A-sida Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 4/19/2020.
Gångbryggor grate A-sida Svappavaara
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37941 - Gjutborrhål Bergstig 216, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 4/12/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 4/12/2020.
Borrhål till bergstig för att fylla betong i stigen. Entreprenaden omfattar ca 830 meter fördelat på 30 st borrhål som skall borras från 3 st olika nivåer vid malmkroppen Norra Alliansen.
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37862 - Byggentreprenad, MAC utfrakt etapp 3b, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 3/20/2020 and 4/9/2020.
Entreprenaden omfattar rivnings- och byggarbeten.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37863 - Elentreprenad, MAC utfrakt etapp 3b, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 3/20/2020 and 4/9/2020.
Entreprenaden omfattar utförande av elinstallationer.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37970 - Balkongrenovering Terrassgatan 1, 7 och 9 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 5/17/2020, the notice is published between 3/20/2020 and 5/17/2020.
Balkongrenovering Terrassgatan 1, 7 och 9 Kiruna
43 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37946 - Nybyggnation motorvärmaruttag personalparkering LKAB Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/30/2020, the notice is published between 3/19/2020 and 4/30/2020.
Nybyggnation motorvärmaruttag personalparkering LKAB Kiruna
26 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37841 - TMC-ledningar etapp 2, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 4/17/2020, the notice is published between 3/18/2020 and 4/17/2020.
Byte av isolerade plaströr till stålrör.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37896 - Limestone to LKAB iron ore pellets Tender notice

Deadline for tenders 4/5/2020, the notice is published between 3/16/2020 and 4/5/2020.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37650 - Rivning av Torget i Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 4/12/2020, the notice is published between 3/13/2020 and 4/12/2020.
Vi ska riva Torget, Malmberget, för att säkerställa att gruvbrytningen kan fortgå.
8 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37948 - Materialinventering och sanering kv Hackspetten och Hjorten, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 4/5/2020, the notice is published between 3/13/2020 and 4/5/2020. Other organisations that participate:Ansökan om konto
Materialinventering och sanering av byggnaderna på Hjorten 2,4,11 och Hackspetten 1,2,3,10, Malmberget.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37833 - Fordonsvårdsanläggning, Bygg och Mark Tender notice

Deadline for tenders 4/7/2020, the notice is published between 3/12/2020 and 4/7/2020.
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37933 - Sikring av fjellskjæring 2020, LKAB Terminal Narvik Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2020, the notice is published between 3/11/2020 and 4/19/2020.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37831 - Nya röntgeninstrument, El Tender notice

Deadline for tenders 4/16/2020, the notice is published between 3/10/2020 and 4/16/2020.
Projektet ska installera två nya röntgeninstrument som ska ersätta dom två som finns idag. Placeringen av dom nya instrumenten blir under en övergångsperiod i mötesrummet intill befintliga instrument. De nya instrumenten flyttas till röntgenrummet och ersätter dom befintliga när testperioden är över. Arbetet omfattar 2st UPS anläggningar och installation av 2st nya röntgeninstrument och all nödvändig kringutrustning. Montaget av kablarna på plan 1 ska utföras så att det går att backa till röntgenrummet och anslutas där när testperioden är över.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37823 - Ombyggnad av kontor i del av Alphyddan, LKAB-Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/15/2020, the notice is published between 3/10/2020 and 4/15/2020.
Entreprenaden omfattar projektering och om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom Alphyddan-LKAB i Kiruna
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37890 - Värmare KV 64 - kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/5/2020, the notice is published between 3/6/2020 and 4/5/2020.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37812 - Fläktstation KV15/20 i Kiruna, byte av drivsystem Tender notice

Deadline for tenders 4/6/2020, the notice is published between 3/6/2020 and 4/6/2020.
Byte av drivsystem i Fläktstation KV15/20
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37928 - Bostäder Kiruna Pre info notice

Preliminary publication of specification is 5/1/2020,
Samhällsomvandlingen i Kiruna pågår för fullt med att ersätta och flytta bostäder och verksamhetslokaler från det område som påverkas av gruvan. I nya utvecklingsområden uppförs nu och kommer att uppföras fastigheter. Fram till år 2030 behöver ca 1 500 bostäder uppföras utöver det som redan byggs. Gruvbrytningen av nuvarande huvudnivå under jord påverkar en tredjedel av samhället och ca 3500 människor behöver flytta. För att möjliggöra omvandlingen behöver LKAB entreprenader för markarbeten, bostadsbyggande, uppförande av villor och verksamhetslokaler. Nästa etapp kommer att omfatta ca200st lägenheter
0 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37836 - Maskin- och åkartjänster gällande pellets, rågods, kol, tillsatser, gråberg, vägunderhåll och servicemaskiner i Kiruna ovan jord. Tender notice

Deadline for tenders 4/7/2020, the notice is published between 2/25/2020 and 4/7/2020.
Entreprenaden omfattar transportarbeten inkl. upplagshantering och vägunderhåll inom LKAB:s industriområde i Kiruna. Det handlar om transporter av tillsatsmedel till pelletsproduktionen, ut- och inlastning av rågods och pellets, gråberg från sovringsverket till deponi samt specialprodukter. I Entreprenaden ingår även servicetraktorer som utför arbeten kring verk och bangård.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37711 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten VS - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37710 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten El - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37708 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten Bygg - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
5 days left