Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-37882 - Tillverkning MVA06FD011 Anrikningsverket Malmberget Tender notice
new

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 2/17/2020 and 2/28/2020.
Tillverkning MVA06FD011 Anrikningsverket Malmberget
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37866 - Tillverkning och montage av nytt stup Mk310bl001 Vitåfors Tender notice
new

Deadline for tenders 3/3/2020, the notice is published between 2/17/2020 and 3/3/2020.
Tillverkning/modifiering och montage av nytt stup under mk310bl001.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37869 - Utbyggnad av entresolplan tillverkning och montage på verkstaden i MK3 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/3/2020, the notice is published between 2/17/2020 and 3/3/2020.
Utbyggnad av entresol plan tillverkning och montage, på verkstaden i MK3.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37848 - Ombyggnation separ ANR Tender notice
new

Deadline for tenders 2/27/2020, the notice is published between 2/14/2020 and 2/27/2020.
Ombyggnation separ ANR
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37874 - Ombyggnation av bakskärmar CAT 994H Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 2/14/2020 and 2/28/2020.
Ombyggnation av bakskärmar CAT 994H till Leveäniemi Svappavaara
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37859 - Tillverkning, lev och montage av inspektionsbrygga till Kiruna kulsinterverk 4 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/9/2020, the notice is published between 2/14/2020 and 3/9/2020.
LKAB avser köpa in inspektionsbryggor till TPH2 Maskinhus KK4 med tillhörande trappor enligt ritningar. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37777 - Ställverksbyte Kiruna anrikningsverk 1 och Kiruna Kulsinterverk 2 Tender notice
new

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 2/14/2020 and 3/15/2020.
En stor del av ställverken och transformatorerna i K Anrikningsverk 1 (KA1) och K Kulsinterverk 2 (KK2) är installerade i början på 1980-talet och uppfyller inte dagens krav på personsäkerhet, underhållsvänlighet samt tillgång på reservdelar. Transformatorerna är även till största delen installerade inuti ställverksrummen vilket innebär ökade värmeproblem samt är mycket besvärliga att byta ut vid eventuellt haveri. Utöver dessa objekt ska även ett antal frekvensomriktare ersättas eller nyinstalleras enligt bifogad elförbrukarlista. Frekvensomriktarna offereras med separat pris. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av berörda ställverk, transformatorer och frekvensomriktare i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37871 - Betongpumpning Tender notice
new

Deadline for tenders 3/1/2020, the notice is published between 2/13/2020 and 3/1/2020.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37873 - LULEÅ Leverantörsdag Tender notice
new

Deadline for tenders 2/27/2020, the notice is published between 2/13/2020 and 2/27/2020.
LKAB Malmhamn och LKAB Malmtrafik inbjuder till Leverantörsdag i Luleå 2020-02-27. Se bilaga
11 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37799 - Luleå Oljehamn Rörbrygga Tender notice
new

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 2/12/2020 and 2/28/2020.
Luleå Oljehamn Rörbrygga
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37700 - Byggentreprenad CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice
new

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/12/2020 and 3/10/2020.
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna entreprenad omfattar byggarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 4, renovering Bergspel B6 (”Objektet”).
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37861 - Portöppning och anpassning ventilation , Projekt: SA Ombyggnation matarplan sek14, Svappavaara Tender notice
new

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 2/12/2020 and 3/4/2020.
I samband med att en bandtransportör ska bytas i S Anrikningsverk malsektion 14 behövs förberedande arbeten i form av en portöpp-ning i befintlig vägg. För att kunna utföra porten krävs att befintliga intags- och avluftshuvar för ventilation flyttas.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37839 - Nya rännor & Slaggväggar krossar MUJ 1250 Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 2/11/2020 and 3/4/2020.
Förfrågan omfattar tillverkning, leverans samt montage av nya inmatningsrännor samt slaggväggar till krossar på 1250 under jord i Malmberget.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37845 - Omläggning av manöver rullkrets 6, Bandugnsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 2/23/2020, the notice is published between 2/11/2020 and 2/23/2020.
Omläggning av manöver rullkrets 6, Bandugnsverket Malmberget. Demontage, montage och leverans.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37796 - Byte Värmeväxlare Finkrossverk. Tender notice

Deadline for tenders 3/9/2020, the notice is published between 2/10/2020 and 3/9/2020.
Denna entreprenad avser nya Värmeväxlare och tillhörande utrustning, samt delar av rörsystem i befintlig undercentral. Denna entreprenad avser vissa byggnadsarbeten och rörinstallationer samt tillverkning och installation av rör, rörarmaturer, rörsmide etc.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37855 - LKAB Berg&Betong Mediatjänster i KUJ konsul Tender notice

Deadline for tenders 2/25/2020, the notice is published between 2/10/2020 and 2/25/2020.
Upphandling av media tjänster i Konsul KUJ
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37849 - Fordonsvårdsanläggning i Kiruna-Rör installation Pre info notice

Preliminary publication of specification is 4/2/2020,
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad.
77 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37846 - Tillverkning av 1st Rostfri Slurryneddelare Ø800 Tender notice

Deadline for tenders 2/21/2020, the notice is published between 2/7/2020 and 2/21/2020.
Tillverkning av 1st Rostfri Slurryneddelare Ø800
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37843 - Måleriarbete Vitåfors Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2020, the notice is published between 2/7/2020 and 2/19/2020.
Yrkesarbetar Måleritjänst 2 mars – 29 maj dagtid
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37755 - Tillverkning av skruv till gummilimpa Tender notice

Deadline for tenders 2/23/2020, the notice is published between 2/6/2020 and 2/23/2020.
Förfrågan avser tillverkning av skruv till Centralförrådet i Kiruna
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37829 - Ny tryckledning MVA00PU022 Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2020, the notice is published between 2/6/2020 and 3/1/2020.
Ny tryckledning MVA00PU022
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37825 - Leverans och montage av portar till transporten Vitåfors Tender notice

Deadline for tenders 2/20/2020, the notice is published between 2/6/2020 and 2/20/2020.
Leverans och montage av portar till transporten Vitåfors.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37836 - Maskin- och åkartjänster gällande pellets, rågods, kol, tillsatser, gråberg, vägunderhåll och servicemaskiner i Kiruna ovan jord. Pre info notice

Preliminary publication of specification is 2/24/2020,
Entreprenaden omfattar transportarbeten inkl. upplagshantering och vägunderhåll inom LKAB:s industriområde i Kiruna. Det handlar om transporter av tillsatsmedel till pelletsproduktionen, ut- och inlastning av rågods och pellets, gråberg från sovringsverket till deponi samt specialprodukter. I Entreprenaden ingår även servicetraktorer som utför arbeten kring verk och bangård.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37810 - Frånskiljare Tender notice

Deadline for tenders 2/21/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 2/21/2020.
4 st frånskiljare till LKAB Malmberget.
5 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37711 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten VS - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
53 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37710 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten El - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
53 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37708 - Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten Bygg - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 4/9/2020.
AB-04
53 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37840 - Framtagande av provtagningsplan Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 3/15/2020.
Framtagande av provtagningsplan gällande PFAS-11/PFOS i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37838 - Dörrbyte i anrikningsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 3/20/2020, the notice is published between 2/5/2020 and 3/20/2020.
Dörrbyte i anrikningsverket Malmberget
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37754 - KA2 Uppgradering förtjockare 52DO001- Rör Tender notice

Deadline for tenders 3/6/2020, the notice is published between 2/4/2020 and 3/6/2020.
Dagens förtjockare, KA52DO001 är tillverkad i samband med byggnationen av Kiruna Anrikningsverk 2 år 1995. Det finns ett antal områden i förtjockaren som behöver Renovering / uppgradering för att kunna säkerställa att tillgängligheten samt uppfylla framtida processkrav. Denna entreprenad omfattar rörarbeten i anslutning till uppgraderingen av förtjockaren som utförs under KA2´s underhållsstopp 2020.
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37837 - Gjutning av hål i golv sovringsverket Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 2/4/2020 and 3/10/2020.
Gjutning av golv sovringsverk Malmberget
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37615 - Leverans av eldfast tegel Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 1/31/2020 and 2/28/2020.
Upphandling av eldfast tegel till LKABs ugnar i pelletsverk vid anläggningarna i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37811 - Lyftbalk för pump, Förtjockare, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 2/23/2020, the notice is published between 1/31/2020 and 2/23/2020.
Lyftbalk till pump. Pumpen tillhör en förtjockare i Svappavaara.
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37833 - Fordonsvårdsanläggning, Bygg och Mark Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/2/2020,
I syfte att utöka både tvättkapacitet och servicemöjlighet för tunga fordon ska en bemanningslös fordonsvårdsanläggning på drygt 700 kvm anläggas i Kiruna. Anläggningen utgörs av tvätthall, torr servicehall samt utrymme för apparatur och rening. Anläggningen ska användas dygnet runt, året runt och vara utrustad med en betalfunktion. Tvätt kan ske både manuellt och automatisk. Den automatiska tvättutrustningen är redan upphandlad.
42 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37830 - 2st Bärare inkl. överflytt/renovering av befintliga saxflak/kran Tender notice

Deadline for tenders 3/13/2020, the notice is published between 1/30/2020 and 3/13/2020.
2st nya bärare samt överflytt och renovering av 2st befintliga saxflak/kran. De två saxflaken som skall flyttas över är 5m.
26 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37762 - Kiruna Anrikningsverk Renovering av +30 ficka Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 1/30/2020 and 3/8/2020.
Under underhållsstopp på KA2 under hösten 2020 kommer befintlig +30-ficka linas med ny stålinfodring, ny lyftanordning anpassad till fickan monteras, skadade betongbalkar i silotoppen avväxlas med nya stålbalkar. Arbetena utförs under UH-stopp på KA2/KK3 hösten 2020 eftersom det är stoppberoende arbeten.
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37578 - Ny personalmatsal, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 1/29/2020 and 3/8/2020. Other organisations that participate:Ansökan om konto
Ny personalmatsal 600kvm på nytt område (Vargbacken), Svappavaara.
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37805 - KK17 Säkerhetsventiler - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 1/29/2020 and 2/28/2020.
Oljepannor 02OP001 och 02OP002 i panncentral KÅ02 (KK17) har idag gemensam säkerhetsutrustning som sitter på ett ångsamlingsrör. Säkerhetsledningar går från resp. panna till ångsamlingsröret via trevägsventiler. För att bl.a underlätta service och funktionskontroller ska pannorna förses med separata ångsamlingsrör där bl.a nya säkerhetsventiler ansluts. Bef. säkerhetsledningar, växelventiler, ångsamlingsrör och säkerhetsventiler ska demonteras. Nya ångsamlingsrör, säkerhetsventiler och övrig säkerhetsutrustning ska monteras
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37783 - SILA – Nye understøttelser for spor til losseutrustning, Narvik Tender notice

Deadline for tenders 3/12/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/12/2020.
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37784 - Leveranse av sveiste understøttelser m.m. Narvik Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 2/28/2020.
LKAB skal rehabilitere spor for lossemaskiner i SILA losseanlegg i Narvik. I forbindelsen med dette arbeidet skal deler av den sporet understøttes med understøttelser av stål.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37785 - Leveranse av underlagsplater av plast, Narvik Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 2/28/2020.
LKAB skal rehabilitere spor for lossemaskiner i SILA losseanlegg i Narvik. I forbindelsen med dette arbeidet skal deler av sporet understøttes med bl. a. underlagsplater av plast.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37694 - Betongstation gastank samt inkoppling mot pannor 2 st.1,6 MW 24h drift Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/10/2020.
Gäller Tankar samt montage mot 2 st. 1,6MW pannor till betongstationen
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37820 - Utvändig målning Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/4/2020.
Utvändig målning Kiruna
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37821 - Fönsterbyte Gustav Wickmansgatan 3 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/16/2020, the notice is published between 1/27/2020 and 3/16/2020.
Fönsterbyte Gustav Wickmansgatan 3 Kiruna
29 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37803 - Drogtester Tender notice

Deadline for tenders 2/25/2020, the notice is published between 1/24/2020 and 2/25/2020.
Drogtester
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37667 - Transformator T1-130 Tender notice

Deadline for tenders 2/23/2020, the notice is published between 1/24/2020 and 2/23/2020.
Transformator T1-145/20/6,3 till Kiruna Sovringsverk
7 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37713 - Markarbeten och infrastruktur, Väster om väster, Repisvaara, Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2020, the notice is published between 1/22/2020 and 2/19/2020.
Markarbeten och infrastruktur: Objektet omfattar ny infrastruktur, ny avloppspumpstation, anläggning av gata och GC vägar, VA, belysning, elmatning till fastigheter, fiberkanalisation samt grovplanering av tomter för villor. Objeket omfattar även omläggning av befintlig VA.
3 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37798 - Sanering och Materialinventering, Järnvägsgatan 14 A-D, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 2/17/2020, the notice is published between 1/22/2020 and 2/17/2020. Other organisations that participate:Ansökan om konto
Sanering och Materialinventering av Järnvägsgatan 14 A-D Malmberget (Lövberga) inför rivningsentreprenad.
1 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37778 - Luleå oljehamn "Uddebo" Ventilation till fjärrvärmehus Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2020, the notice is published between 1/22/2020 and 3/4/2020.
AB04 I förfrågan står det att anbudstid är till 2020-02-04, men skall vara 2020-03-04
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37733 - Luleå Oljehamn Rör/Process Tender notice

Deadline for tenders 2/18/2020, the notice is published between 1/21/2020 and 2/18/2020.
Luleå Oljehamn "Uddebo" Rör och mek installationer
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37807 - Från uppdrag: Industri Lagertält Tender notice

Deadline for tenders 2/20/2020, the notice is published between 1/21/2020 and 2/20/2020.
Projekt ” Ställverksutbyte KA1-KK2” kommer vi under årliga underhållsstoppen renovera ställverksrum i 7 st etapper med start hösten 2020. I projektet ingår olika delprojekt inom områdena Bygg/mek., Ventilation /kyla, Brandlarm, EL-montage. Som del i projektet så kommer vi att köpa in ett industri lager tält i storlek på 200m² inkl. lev. och montage enligt avtal NLM10.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37707 - Länsmansbostaden, ROT arbeten - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/9/2020, the notice is published between 1/20/2020 and 3/9/2020.
Länsmansbostaden ska byggas om från att vara en lägenhet till mestadels kontorsutrymmen. Befintlig carport ska byggas om till kallgarage. Ny carport ska byggas. Markarbeten enligt handlingar. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37792 - Ammonia solution to LKAB pelletizing plant in Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2020, the notice is published between 1/13/2020 and 3/1/2020.
This procurement concerns deliveries of Ammonia solution (NH3 24-24,9%), CAS no 1336-21-6 “the Product”, to be used for NOx re-duction in LKAB pelletizing plant KK4 in Kiruna, Sweden. Minimum contract dura-tion of one year. The proposed Product shall be registered and approved according to REACH regulation for the intended use.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37577 - Lokverkstad Etapp 2, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 12/25/2019 and 2/28/2020.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37701 - Mekentreprenad 898 CA bergspel B6 (Etapp4) Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2020, the notice is published between 12/20/2019 and 3/8/2020.
Rivning, Nytillverkning och montage av mekanisk utrustning på skippåmatning nivå 898m Bergspel B6 KUJ. Kiruna
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37750 - OBS! Inte skarp upphandling Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2020, the notice is published between 12/6/2019 and 3/15/2020.
Endast i utbildningssyfte
28 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37695 - LKAB Berg&Betong mobil stackläggare 600 Tph Medelhastighet Tender notice

Deadline for tenders 2/28/2020, the notice is published between 12/5/2019 and 2/28/2020.
Stackläggare till LKAB Berg&Betong
12 days left