Procurements

select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

LF-39192 - hyresgästanpassning kvarter 10 Tender notice

Deadline for tenders 8/14/2022, the notice is published between 5/11/2022 and 8/14/2022.
De fastighetsägare (”Sakägare”) som äger fastigheter inom gruvans påverkansområde erbjuds ersättning enligt Beställarens ersättningsprinciper. Förenklat innebär principerna att Sakägare antingen erbjuds ersättning av funktion eller monetär ersättning. För de Sakägare som väljer ersättning av funktion har Beställaren ett åtagande mot Sakägaren att uppföra en ersättningsbyggnad. Av detta skäl har Beställaren ingått detta entreprenadkontrakt. Den slutliga ägaren av den fastighet inom vilken ersättningsbyggnaden uppförs kommer att vara Sakägaren. För Beställaren är det därför av vikt att kunna göra gällande samtliga rättigheter mot Entreprenören som Sakägaren kan göra gällande mot Beställaren i fråga om fel m.m. i den utförda entreprenaden. Beställaren avser att därför att överlåta entreprenadkontraktet till Sakägaren. Det är även av särskild vikt för Beställaren att Sakägaren har en väl fungerande direktkontakt med Entreprenören efter det att entreprenadkontraktet har överlåtits och att eventuella fel i entreprenaden som påtalas av Sakägaren avhjälps inom en mycket kort tidsfrist. Kvarter 10 inom nya Kiruna centrum (NKC) utgör planerade ersättningsfastigheter för i huvudsak privata sakägare.
47 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38941 - Renovering kulturbyggnad, Jägarskoleområdet Tender notice

Deadline for tenders 7/31/2022, the notice is published between 5/9/2022 and 7/31/2022.
Renovering av kulturbyggnad för företagsverksamhet på Jägarskoleområdet.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-39129 - AP1 - El & Styr för bränsledepåer, Mbgt Pre info notice

Preliminary publication of specification is 1/13/2023,
Inkoppling av el och fiber mellan framdragna inkopplingspunkter och bränsledepåer. Inkoppling av oljeavskiljare mot bränsledepåer. Leverans och montage av ABB-styrskåp för samtliga bränsledepåer. Leverans, montage och installation av två (2) nya 15m höga belysningsstolpar.
230 days left

1 / 1