[LF-39192] hyresgästanpassning kvarter 10

Tender notice overview

Procurement number
LF-39192
Place of execution
The procurement is carried out with procedure
Private sector procurement
Procuring organisation
LKAB Koncern
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

De fastighetsägare (”Sakägare”) som äger fastigheter inom gruvans påverkansområde erbjuds ersättning enligt Beställarens ersättningsprinciper. Förenklat innebär principerna att Sakägare antingen erbjuds ersättning av funktion eller monetär ersättning. För de Sakägare som väljer ersättning av funktion har Beställaren ett åtagande mot Sakägaren att uppföra en ersättningsbyggnad. Av detta skäl har Beställaren ingått detta entreprenadkontrakt. Den slutliga ägaren av den fastighet inom vilken ersättningsbyggnaden uppförs kommer att vara Sakägaren. För Beställaren är det därför av vikt att kunna göra gällande samtliga rättigheter mot Entreprenören som Sakägaren kan göra gällande mot Beställaren i fråga om fel m.m. i den utförda entreprenaden. Beställaren avser att därför att överlåta entreprenadkontraktet till Sakägaren. Det är även av särskild vikt för Beställaren att Sakägaren har en väl fungerande direktkontakt med Entreprenören efter det att entreprenadkontraktet har överlåtits och att eventuella fel i entreprenaden som påtalas av Sakägaren avhjälps inom en mycket kort tidsfrist. Kvarter 10 inom nya Kiruna centrum (NKC) utgör planerade ersättningsfastigheter för i huvudsak privata sakägare.

Final day for submitting
8/14/2022
Tender valid until
9/30/2022
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.